Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSZU BIO 950-1000

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SZU BIO 950-1000

Description:
biológia

Author:
patricia
(Other tests from this author)

Creation Date:
22/03/2023

Category:
Others

Number of questions: 51
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
950.Ak je aglutinogén B a aglutinín anti A, jedná sa o krvnú skupinu: B A 0 AB.
951.O akú krvnú skupinu sa jedná ak aglutinogén je A a aglutinín anti – B? A B 0 AB.
952.Ak je na erytrocytoch aglutinogén A aj B a v plazme nie je aglutinín jedná sa o krvnú skupinu: B A O AB.
953.Ak na erytrocytoch nie je aglutinogén a v plazme sa vyskytuje aglutinín anti-A aj anti- B, jedná sa o krvnú skupinu: B A 0 AB.
954.Aké krvné skupiny je možné podať pacientovi s krvnou skupinou AB? AB A 0 B.
955.Aké krvné skupiny je možné podať pacientovi s krvnou skupinou 0? AB A 0 B.
956.Rh faktor je súčasťou: ľudského séra povrchu bielych krviniek povrchu červených krviniek ľudskej plazmy.
957.Rh faktor je lokalizovaný na povrchu: všetkých somatických buniek červených krviniek bielych krviniek pohlavných buniek.
958.Okysličená krv z pľúc prúdi: do pravej komory srdca do ľavej komory srdca do pravej predsiene do ľavej predsiene.
959.Veľký (telový) krvný obeh začína: v pravej srdcovej komore v ľavej srdcovej komore v pravej srdcovej predsieni v ľavej srdcovej predsieni.
960.Počas srdcového cyklu sa strieda: systola komôr a distola predsiení systola predsiení a diastola komôr systola pravej časti a diastola ľavej časti srdca systola a diastola.
961.Z pľúc sa okysličená krv vracia: tromi pľúcnymi žilami do ľavej predsiene štyrmi pľúcnymi žilami do ľavej komory štyrmi pľúcnymi žilami do ľavej predsiene tromi pľúcnymi žilami do pravej predsiene.
962.Stenu srdca tvoria vrstvy: epikard – osrdie myokard – svalovina mezokard – medzisrdie endokard – vnútrosrdie.
963.Trojcípa chlopňa oddeľuje: pravú predsieň od pravej komory pravú predsieň od ľavej komory ľavú predsieň od ľavej komory ľavú predsieň od pravej komory.
964.Do pravej predsiene priteká: okysličená krv hornou a dolnou dutou žilou odkysličená krv hornou a dolnou dutou žilou odkysličená krv z telového obehu okysličená krv z pľúcneho obehu.
965.Žily sú cievy, ktoré: privádzajú krv do srdca privádzajú krv do pravej časti srdca transportujú iba odkysličenú krv majú chlopne.
966.Tepny sú cievy, ktoré: privádzajú krv do ľavej časti srdca transportujú iba okysličenú krv odvádzajú krv zo srdca majú hrubšie steny ako žily.
967.Vlásočnice sú cievy, ktoré tvoria distribučný systém ciev sú tvorené len jednou vrstvou buniek zabezpečujú látkovú výmenu medzi krvou a tkanivami tvoria otvorenú sústavu ciev.
968.Vencovité tepny tvoria: sieť ciev okolo alveol vlastný srdcový obeh krvný obeh v obličkách sieť vlásočníc kdekoľvek v organizme.
969.U zdravého človeka je priemerný počet tepov za minútu: 50 70 90 100.
970.Minútový objem srdca je: množstvo krvi prečerpané cez srdce za 1 minútu množstvo krvi, ktoré sa okysličí za 1 minútu v priemere 5 litrov krvi v priemere 2 litre krvi.
971.Krvný tlak sa meria: spirometrom tonometrom na ramennej žile na ramennej tepne.
972.Celková plocha vlásočníc pre látkovú výmenu u človeka je cca: 100 m2 1000 m2 10 000 m2 100 000 m2.
973.Aorta vystupuje : z ľavej predsiene z ľavej komory z pravej komory z pravej predsiene.
974.Malý (pľúcny ) krvný obeh začína: v pravej predsieni srdca v pravej komore srdca v ľavej komore srdca v pľúcach.
975.V ktorých hlavných žilách prúdi okysličená krv: v žiadnej v aorte v pľúcnych žilách v pečeňovej.
976.Dvojcípa (mitrálna) chlopňa sa nachádza medzi: pravou predsieňou a pravou komorou ľavou predsieňou a ľavou komorou pravou predsieňou a ľavou komorou pravou komorou a ľavou predsieňou.
977.Polmesiačikové chlopne sa nachádzajú: na začiatku pľúcnice na začiatku srdcovnice (aorty) medzi komorami a tepnami medzi predsieňami a komorami.
978.Vrátnicový obeh zabezpečuje prietok krvi: obličkami pľúcami pečeňou srdcom.
979.Základnou stavebnou aj funkčnou jednotkou obličky je: Henleho kľučka nefrón nefrit glomerulus.
980.Tvorba prvotného moču prebieha: v obličkovom teliesku pri glomerulárnej filtrácii v Bowmanovom puzdre v kanálikoch nefrónu.
981.Definitívny moč sa tvorí: v zberných kanálikoch v Bowmanovom puzdre v Henleho kľučke v procese spätnej resorpcie.
982.Aké priemerné množstvo tekutín prejde denne obličkami človeka? 17 litrov 700 litrov 170 litrov 200 litrov.
983.Ktoré zložky primárneho moču sa vstrebávajú do krvi: sodík kyslík voda glukóza.
984.Homeostáza je: stagnácia vo vývoji organizmu stabilný prietok krvi v srdci rovnaký genóm u matky a potomka stálosť vnútorného prostredia organizmu.
985.Aké látky nesmie obsahovať moč zdravého človeka? krv a hnis žiadne bielkoviny a cukry veľa bielkovín zvýšené množstvo cukrov.
986.Čím sa odlišuje močová rúra ženy od močovej rúry muža? je oveľa kratšia je rovnako dlhá, ale jej časť je uložená v brušnej dutine zabezpečuje iba odvádzanie moču nie je medzi nimi rozdiel.
987.Prečo dochádza k častejším infekciám močového mechúra u žien ako u mužov? lebo ženy majú oveľa kratšiu močovú rúru lebo močový mechúr je u žien menší lebo vývod močovej rúry u žien je v blízkosti análneho otvoru ženy sú náchylnejšie v dôsledku menštruačného cyklu.
988.Vylučovacia sústava človeka pracuje na princípe: filtrácie krvi v obličkách exkrécie krvi do obličiek resorpcie krvi z obličiek dialýzy krvi v obličkách.
989.Obličkové telieska sa nachádzajú: v dreni obličiek v kanálikoch obličky v kôre obličiek v nadobličkách.
990.Zberné kanáliky nefrónu vyúsťujú do: močového mechúra obličkových kalichov obličkovej panvičky odvodnej tepničky.
991.Fyziologická kapacita močového mechúra je: 100 – 150 cm3 200 – 300 cm3 250 – 450 cm3 500 – 600 cm3.
992.Dialýza znamená: prečistenie krvi prostredníctvom prístroja umelá filtrácia krvi znížená funkcia obličiek prechod bielych krviniek do tkanív.
993.Sfarbenie kože spôsobuje pigment: keratín melanín tubulín melatín.
994.Význam kožného pigmentu je v tom, že: zachytáva ultrafialové žiarenie podieľa sa na termoregulácii chráni zamšu pred mechanickým poškodením kože sfarbuje kožu.
995.V koži človeka sa nachádzajú receptory: tepla, chladu, tlaku, dotyku a bolesti tepla a hmatu polohy a rovnováhy, hmatu a bolesti termoreceptory, rádioreceptory a mechanoreceptory.
996.Medzi prídatné orgány kože človeka patria: len vlasy, nechty a chlpy len vlasy a nechty vlasy, nechty, chlpy, kožné žľazy a mliečne žľazy len vlasy, nechty, chlpy a kožné žľazy.
997.Základnou anatomickou a funkčnou jednotkou nervovej sústavy je: neurit nefrón neurón nerv.
998.Neurit zabezpečuje vedenie vzruchov: odstredivo dostredivo obidvomi smermi nevedie vzruchy .
999.Dendrity sú: dlhé výbežky nerónu krátke rozvetvené výbežky neurónu krátke výbežky neuritu prepojenia dvoch neurónov.
1000.Myelínová pošva: obaľuje axón obaľuje aj dendrity obaľuje len telo neurónu obaľuje neurogliá.
Report abuse Terms of use