option

testy vlak

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
testy vlak

Description:
zkoušky

Author:
AVATAR
jmenoteckaprijmeni
(Other tests from this author)


Creation Date:
02/05/2021

Category:
Others

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Návěst Rychlost 40 km/h a jízda podle rozhledových poměrů návěst jízda zajištěna .
Návěst Jízda zajištěna jízda podle rozhledových poměru .
přivolávací návěst posun zakázán .
jízda vlaku dovolena přivolávací návěst .
návěst stlačit návěst popotáhnout .
návěst pomalu návěst přiblížit .
návěst popotáhnout návěst přiblížit .
návěst odraz návěst stlačit .
vlak se blíží k zastávce vlak se blíží k hlavní návěsti.
vlak se blíží k zastávce vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu.
brzda v pořádku odbrzděte.
odbrzděte zabrzděte.
zabrzděte odbrzděte .
návěst výstraha návěst jízda podle rozhledových poměru .
opakovaná návěst stůj , zastav všemi prostředky návěst přiblížit .
opakování návěstí volno jízda podle rozhledových poměru , očekávej volno .
opakování návěsti očekávej rychlost 120km/h jízda podle rozhledových poměru, očekávej rychlost 120 km/h.
opakování návěstí výstraha opakování návěstí rychlost 40 km/h.
návěst očekávej rychlost 60 km/h návěst očekávej rychlost 40 km/h .
návěst očekávej rychlost 60 km/h návěst očekávej rychlost 40 km/h.
Začátek nepředvěstěné pomalé jízdy začátek pomalé jízdy .
konec pomalé jízdy konec dočasné pomalé jízdy .
návěst rychlost návěst očekávej rychlost.
návěst rychlost návěst očekávej rychlost.
Návěst Kilometrická poloha informuje o poloze místa na trati a o tom, že nejméně na zábrzdnou vzdálenost je přejezd s PZZ Návěst Kilometrická poloha informuje o poloze místa na trati.
Návěst Kilometrická poloha informuje o poloze místa na trati. Návěst Kilometrická poloha informuje o poloze místa na trati a o tom, že nejméně na zábrzdnou vzdálenost je přejezd s PZZ.
Návěst Přejezdník je na opačné straně Návěst Hlavní návěstidlo je na opačné straně.
Návěst Hlavní návěstidlo je na opačné straně Návěst Přejezdník je na opačné straně.
Návěst Samostatná předvěst je na opačné straně Návěst Hlavní návěstidlo je na opačné straně .
Návěst Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí Návěst Stanoviště oddílového návěstidla.
Návěst Stanoviště oddílového návěstidla Návěst Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí.
Návěst Ruční přivolávací návěst návěst posun dovolen.
Návěst Připravte se k vypnutí proudu Návěst Připravte se ke stažení sběrače.
Návěst Připravte se ke stažení sběrače Návěst Stáhněte sběrač.
Návěst Stáhněte sběrač Návěst Zdvihněte sběrač.
Návěst Zdvihněte sběrač Návěst Připravte se ke stažení sběrače.
Návěst Vypněte proud Návěst Zapněte proud.
Návěst Otevřený přejezd Návěst Uzavřený přejezd.
Návěst Otevřený přejezd Návěst Uzavřený přejezd.
Návěst sunout zakázáno Návěst sunout povoleno.
Návěst Vlak se blíží k samostatné předvěsti Návěst Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu.
Výstražný kolík Návěst Pískejte Návěst Začátek pomalé jízdy.
Návěst Vzdálit Návěst přiblížit .
Návěst Vzdálit Návěst Přiblížit.
Návěst Skupinové návěstidlo Návěst Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí.
Návěst Rychlost 40km/h a opakování návěsti Očekávejte rychlost 80 km/h Návěst Rychlost 40km/h a opakování návěsti Očekávejte rychlost 100 km/h.
Návěst Rychlost 40km/h a opakování návěsti Očekávejte rychlost 40 km/h Návěst Rychlost 40km/h a opakování návěsti Výstraha.
Návěst Rychlost 40 km/h a opakování návěsti Výstraha Návěst Rychlost 40 km/h a opakování návěsti Rychlost 40 km/h.
Návěst Posun dovolen (bílé světlo a nad ním, popř. pod ním červené světlo) dovoluje posun; je-li na návěstidle platném jen pro jednu kolej, informuje o postavené posunové cestě a je sou- hlasem k posunu, není-li v tomto předpise stanoveno jinak. Tato návěst zakazuje jízdu vlaku Návěst Posun dovolen (bílé světlo a nad ním, popř. pod ním červené světlo) dovoluje posun; je-li na návěstidle platném jen pro jednu kolej, informuje o postavené posunové cestě a je sou- hlasem k posunu, není-li v tomto předpise stanoveno jinak. Tato návěst dovoluje jízdu vlaku.
Návěst Posun dovolen (bílé světlo) dovoluje posun; je-li na návěstidle platném jen pro jednu kolej, informuje o postavené posunové cestě a je souhlasem k posunu, není-li v tomto předpise stanoveno jinak. Tato návěst zakazuje jízdu vlaku. Návěst Posun dovolen (bílé světlo) dovoluje posun; je-li na návěstidle platném jen pro jednu kolej, informuje o postavené posunové cestě a je souhlasem k posunu, není-li v tomto předpise stanoveno jinak. Tato návěst povoluje jízdu vlaku.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests