option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON TR 10 (2019) pro O-04 a O-05
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
TR 10 (2019) pro O-04 a O-05

Description:
tarif TR 10

Author:
AVATAR
Dráha
Other tests from this author

Creation Date:
09/02/2019

Category: Personal

Number of questions: 45
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Skupinová víkendová jízdenka může být vydána v kombinaci s MHD (IDS) pro tato vybraná města: Praha, Plzeň, Olomouc, Brno a Ostrava Praha, Plzeň a Hradec Králové, Děčín Praha, Plzeň, Liberec, Brno, Ostrava a Olomouc.
Přepravní a tarifní věstník (PTV) vydává Ministerstvo financí ČR Ministerstvo dopravy ČR České dráhy a. s.
Samostatné potvrzení o občanském průkazu (tzv. náhradní doklad) toto potvrzení Policie ČR občanům nevystavuje nenahrazuje osobní doklad a nelze ho k prokázání osobních údajů použít nahrazuje osobní doklad a lze ho k prokázání osobních údajů použít.
Tarif TR 10 se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR platným výměrem Ministerstva dopravy ČR platným výměrem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
„Slevu pro skupinu“ pro 6 a více cestujících je nutno předem nahlásit u pokladní přepážky a odevzdat vyplněný a potvrzený „Plán cesty“, který cestující obdrží u pokladní přepážky nebo vytiskne z www.cd.cz není nutné předem objednávat je nutné předem objednat u pokladní přepážky ČD nebo prostřednictvím formuláře na www.cd.cz či na CZS.
O jednorázový doplatek při jízdě za původní cílovou stanici lze požádat u pokladní přepážky nebo ve vlaku, pokud se cestující přihlásí o doplatek ještě před příjezdem do své původní cílové stanice kdykoliv a kdekoliv u pokladní přepážky v původní cílové stanici cestujícího.
Aplikace IN 50 je určena pro cestující do 15 let pro cestující, kteří nemají nárok na zvláštní jízdné pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P .
Pro přiznání nároku na „Zpáteční slevu“ se sníženou cenou pro cestující 6–18 let je rozhodující věk cestujícího v den nástupu jízdy směrem ZPĚT v den nákupu jízdního dokladu v 1. den platnosti jízdenky.
Cestující starší 10 let s platným jízdním dokladem má nárok na bezplatnou přepravu nejvýše dvou dětí do 6 let, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení nejvýše dvou dětí do 10 let, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení libovolného počtu dětí do 6 let.
Zvláštní jízdné pro cestující 6–18 let se přiznává pouze ve 2. vozové třídě pouze v 1. vozové třídě v 1. i ve 2. vozové třídě.
Nárok na zvláštní jízdné pro žáky a studenty mají cestující do 30 let do 18 let do 26 let.
Prodejna jízdenek SŽDC je prodejní místo s prodejem reklamních materiálů SŽDC pokladní přepážka obsluhovaná zaměstnancem SŽDC s plnohodnotným sortimentem jízdních dokladů a poskytovaných služeb pokladní přepážka obsluhovaná zaměstnancem SŽDC s omezeným sortimentem jízdních dokladů a poskytovaných služeb.
Průkaz ISIC je mezinárodně uznávaný doklad studenta mezinárodní průkaz pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví legitimace mezinárodní asociace železničářů.
Nárok na zvláštní jízdné pro rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR se při kontrole jízdních dokladů prokazuje předložením průkazu vystaveného ústavem a osobním dokladem pouze předložením průkazu vystaveného ústavem předložením průkazu vystaveného ústavem a průkazem ZTP/P.
Vodící pes nevidomého v 1. vozové třídě nebude přepraven, přeprava psa nevidomého je v 1. vozové třídě zakázána je přepraven vždy bezplatně je přepraven pouze po zaplacení přepravného za psa.
Nárok na zvláštní jízdné pro cestující 6 – 18 let prokazují cestující od 10 let prokazují cestující od 15 let není nutno prokazovat.
Řádně označený asistenční pes je přepraven vždy bezplatně v 1. i 2. vozové třídě bezplatně pouze v 2. vozové třídě, přeprava asistenčního psa v 1. vozové třídě je vyloučena bezplatně v 1. i 2. vozové třídě za podmínky, že cestující předkládá průkaz ZTP nebo ZTP/P.
Dodatečně prokázat nárok na aplikaci IN Business není možné je možné je možné pouze v Praze na GŘ ČD.
Nabídka „Vlak+“ je určena pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a důchodce pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P pro cestující starší 18 let.
Sleva pro skupinu se poskytuje pro společnou jízdu minimálně 2 a maximálně 99 platících cestujících minimálně 2 a maximálně 30 platících cestujících minimálně 10 a maximálně 99 platících cestujících.
Aplikaci IN Senior může cestující (starší 70 let) zakoupit od 1. 9. 2018 výhradně na eShop ČD může cestující (starší 70 let) zakoupit u pokladny ČD nelze t. č. zakoupit.
Aplikace IN 100 opravňuje cestujícího k bezplatné přepravě jednoho zavazadla nebo jednoho psa jednoho zavazadla a současně jednoho psa dvou zavazadel nebo dvou psů.
Časový doplatek do 1. vozové třídy lze zakoupit na týden a ode dne vyhlášení i na měsíc a 1 rok týden, měsíc, 3 měsíce a 1 rok jeden den, týden a jeden rok.
Žákovský průkaz lze nahrát do kterékoliv vydané In Karty lze nahrát pouze do In Karty 2. generace do In Karty nelze nahrát.
Nárok na zvláštní jízdné pro žáky a studenty 18–26 let se prokazuje pouze platným žákovským průkazem osobním dokladem platným průkazem ISIC nebo platným žákovským průkazem.
Zaslat hotovou In Kartu poštou lze v rámci České a Slovenské republiky pouze v rámci České republiky v rámci všech zemí EU.
Hotovou In Kartu objednanou přes e-shop lze zaslat poštou nelze zaslat poštou lze zaslat poštou po zaplacení poplatku ve výši 100 Kč.
Ztracenou nebo odcizenou In Kartu lze zablokovat bezplatně na www.cd.cz, telefonicky na CZS a osobně u pokladní přepážky bezplatně výhradně osobně u mezinárodní přepážky po zaplacení poplatku ve výši 50 Kč u kterékoliv pokladní přepážky.
Skupinová víkendová jízdenka platí od sobotní půlnoci do nedělní půlnoci platí v sobotu nebo v neděli nebo ve dnech uznaných státem jako svátek platí jen v sobotu a jen v neděli.
Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy (při jízdě oklikou) za původní cílovou stanici k nabídce Vlak+ není možný je možný je možný, cestující zaplatí rozdíl jízdného mezi 1. a 2. vozovou třídou obyčejného jízdného.
Doplatek k traťové jízdence při jízdě oklikou traťová jízdenka zakoupená pro kratší směr se uzná i při jízdě delším směrem je možný není možný.
Traťové jízdenky lze zakoupit zpáteční, vzdálenost není omezena jednosměrné a zpáteční do vzdálenosti 120 km zpáteční do vzdálenosti 150 km.
Členství ve věrnostním programu ČD Body vzniká pouze registrací na e-shop ČD zakoupením IN Karty s jakoukoliv zákaznickou aplikací registrací na e-shop ČD, následnou aktivací programu ČD Body a souhlasem s pravidly programu.
Na jednu KMB mohou cestovat současně maximálně neomezený počet cestujících 6 cestujících 3 cestující.
Sleva Vlak+ je trvale vyhlášena tarifem TR 10 do stanic Praha letiště / Airport a Mošnov, Ostrava Airport Praha letiště / Airport, Mošnov, Ostrava Airport a letiště Brno-Tuřany pouze Praha letiště / Airport.
Aplikaci „IN 50 D“ si může cestující zakoupit u pokladní přepážky a na e-shopu jen v aplikaci Můj vlak pouze u pokladní přepážky u pokladní přepážky a na e-shopu na internetové adrese www.cd.cz.
Děti mladší 6 let mají nárok na bezplatnou přepravu pouze ve 2. vozové třídě v 1. i ve 2. vozové třídě tato kategorie cestujících nemá nárok na bezplatnou přepravu.
Aplikace IN 100 opravňuje cestujícího k použití lanové dráhy Jánské Lázně – Černá Hora Liberec-Horní Hanychov – Ještěd Pec pod Sněžkou – Sněžka.
Traťové jízdenky pro cestující 65+ a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P jsou v prodeji nejsou v prodeji jsou v prodeji, ale pouze v týdenní variantě.
Nárok na zlevněnou variantu nabídky „Jízdenka na léto“ mají cestující s platným žákovským průkazem s In Kartou s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací nebo s platným průkazem ISIC s In Kartou s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací nebo s platným průkazem ITIC.
Průkaz ITIC je mezinárodně uznávaný doklad lékařské profese mezinárodně uznávaný doklad prokazující status studenta mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese.
Držitel průkazu ZTP/P má nárok na bezplatnou přepravu jízdního kola, které považuje za svoji kompenzační pomůcku nemá nárok na bezplatnou přepravu jízdního kola, které mylně považuje za svoji kompenzační pomůcku má nárok na bezplatnou přepravu jízdního kola, které považuje za svoji kompenzační pomůcku, a to i formou ÚBP.
Nabídka „Region“ je jednosměrná nebo zpáteční jízdenka za zvýhodněnou cenu na vybraných tratích nebo úsecích síťový jízdní doklad pro daný kraj v ČR síťový jízdní doklad platný pouze v sobotu nebo v neděli v určeném kraji v ČR a v příhraničí.
Součástí VIK i OIK je EPIK je sleva RAILPLUS je sleva RAILPLUS, a to pouze po zaplacení poplatku stanoveným tarifem ČD TR 10.
Nabídka „Jízdenka na léto“ je v platnosti pro období od 1. června do 30. září daného roku od 21. června do 20. září daného roku od 1. července do 31. srpna daného roku.
Report abuse