Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONTR 10 2023

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
TR 10 2023

Description:
Otázky z přezkoušení rok 2023

Author:
vlakvedouci.hb
(Other tests from this author)

Creation Date:
31/01/2023

Category:
Others

Number of questions: 47
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy k Celodenní jízdence není možný je možný je možný pouze ve dnech uznávaných jako státní svátek.
Přepravní a tarifní věstník (PTV) vydává Ministerstvo dopravy ČR Ministerstvo financí ČR České dráhy a. s.
Samostatné potvrzení o občanském průkazu (tzv. náhradní doklad) nenahrazuje osobní doklad a nelze ho k prokázání osobních údajů použít toto potvrzení Policie ČR občanům nevystavuje nahrazuje osobní doklad a lze ho k prokázání osobních údajů použít.
Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících se řídí platným výměrem Ministerstva dopravy ČR platným výměrem Ministerstva financí ČR platným výměrem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
„Slevu pro skupinu“ pro 20 a více cestujících není nutné předem objednávat je nutné předem objednat u pokladní přepážky ČD nebo prostřednictvím formuláře na www.cd.cz či na  CZS je nutno předem nahlásit u pokladní přepážky a odevzdat vyplněný a potvrzený „Plán cesty“, který      cestující obdrží u pokladní přepážky nebo vytiskne z www.cd.cz.
O jednorázový doplatek při jízdě za původní cílovou stanici lze požádat u pokladní přepážky nebo ve vlaku, pokud se cestující přihlásí o doplatek ještě před příjezdem do své původní cílové stanice kdykoliv a kdekoliv u pokladní přepážky v původní cílové stanici cestujícího.
Aplikace IN  1T 50 je určena výhradně pro cestující s nárokem na zvláštní jízdné k cestování v 1. vozové třídě za jízdné IN 50 pro 1. vozovou třídu pro všechny kategorie cestujících k cestování v 1. vozové třídě za jízdné IN 50 pro 1. vozovou třídu výhradně pro cestující s nárokem na zvláštní jízdné k cestování v 1. vozové třídě za jízdné IN 25 pro 1. vozovou třídu.
Skupinová víkendová jízdenka (varianta platná v celé ČR) je v Jihomoravském kraji uznána ve všech vlacích ČD pouze ve vlacích ČD kategorie R a vyšší pouze v osobních a spěšných vlacích ČD.
Cestující starší 10 let s platným jízdním dokladem má nárok na bezplatnou přepravu nejvýše dvou dětí do 6 let nejvýše dvou dětí do 10 let libovolného počtu dětí do 6 let.
Zvláštní jízdné pro cestující 6–18 let se přiznává pouze ve 1. vozové třídě pouze v 2. vozové třídě v 1. i ve 2. vozové třídě   .
Nárok na zvláštní jízdné pro žáky a studenty mají cestující do 30 let do 18 let do 26 let.
K aplikaci IN 100 se jednorázová doplatek do 1. vozové třídy vypočítá jako rozdíl jízdného mezi 1. a 2. vozovou třídou IN 25 IN 50 Flexi základního jízdného.
Průkaz ISIC je mezinárodně uznávaný doklad studenta mezinárodní průkaz pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví legitimace mezinárodní asociace železničářů.
Nárok na zvláštní jízdné pro rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR se při kontrole jízdních dokladů prokazuje předložením průkazu vystaveného ústavem a osobním dokladem pouze předložením průkazu vystaveného ústavem předložením průkazu vystaveného ústavem a průkazem ZTP/P.
Vodící pes nevidomého v 1. vozové třídě je přepraven pouze po zaplacení přepravného za psa nebude přepraven, přeprava psa nevidomého je v 1. vozové třídě zakázána  je přepraven vždy bezplatně.
Nárok na zvláštní jízdné pro cestující 6 – 18 let prokazují cestující od 10 let prokazují cestující od 15 let není nutno prokazovat.
Řádně označený asistenční pes je přepraven vždy bezplatně v 1. i 2. vozové třídě bezplatně pouze v 2. vozové třídě, přeprava asistenčního psa v 1. vozové třídě je vyloučena bezplatně v 1. i 2. vozové třídě za podmínky, že cestující předkládá průkaz ZTP nebo ZTP/P.
Dodatečně prokázat nárok na aplikaci IN Business je možné není možné  je možné pouze v Praze na GŘ ČD.
Nabídka „Vlak+“ je určena pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P  pro cestující starší 18 let pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a důchodce.
Sleva pro skupinu se poskytuje pro společnou jízdu minimálně 2 a maximálně 99 platících cestujících minimálně 2 a maximálně 30 platících cestujících minimálně 10 a maximálně 99 platících cestujících.
Obraz In Karty má platnost shodnou jako původní čipová In Karta 6 let od doby pořízení  neomezenou.
Aplikaci IN 100 lze dodatečně změnit na jakoukoliv jinou aplikaci nelze dodatečně změnit na jinou aplikaci lze dodatečně změnit pouze na aplikaci IN 50.
Časový doplatek do 1. vozové třídy lze zakoupit na týden a ode dne vyhlášení i na měsíc a 1 rok týden, měsíc, 3 měsíce a 1 rok jeden den, týden a jeden rok.
Žákovský průkaz do In Karty nelze nahrát lze nahrát do kterékoliv vydané In Karty   lze nahrát pouze do In Karty 2. generace.
Nárok na zvláštní jízdné pro žáky a studenty 18–26 let se prokazuje osobním dokladem platným průkazem ISIC nebo platným žákovským nebo studentským průkazem pouze platným žákovským průkazem.
Zaslat hotovou In Kartu poštou lze pouze v rámci České republiky v rámci České a Slovenské republiky v rámci všech zemí EU.
Hotovou In Kartu objednanou přes e-shop nelze zaslat poštou lze zaslat poštou lze zaslat poštou po zaplacení poplatku ve výši 100 Kč.
Ztracenou nebo odcizenou In Kartu lze zablokovat bezplatně na www.cd.cz, telefonicky na CZS a osobně u pokladní přepážky bezplatně výhradně osobně u mezinárodní přepážky po zaplacení poplatku ve výši 50 Kč u kterékoliv pokladní přepážky.
Skupinová víkendová jízdenka platí v sobotu nebo v neděli nebo ve dnech uznaných státem jako svátek platí od sobotní půlnoci do nedělní půlnoci platí jen v sobotu a jen v neděli.
Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy (při jízdě oklikou) za původní cílovou stanici k nabídce Vlak+ je možný není možný je možný, cestující zaplatí rozdíl jízdného mezi 1. a 2. vozovou třídou obyčejného jízdného.
Doplatek k traťové jízdence při jízdě oklikou je možný není možný traťová jízdenka zakoupená pro kratší směr se uzná i při jízdě delším směrem.
Traťové jízdenky lze zakoupit obousměrné do vzdálenosti 150 km jednosměrné a obousměrné do vzdálenosti 150 km obousměrné, vzdálenost není omezena.
Členství ve věrnostním programu ČD Body vzniká registrací na e-shop ČD, následnou aktivací programu ČD Body a souhlasem s pravidly programu zakoupením In Karty s jakoukoliv zákaznickou aplikací pouze registrací na e-shop ČD.
Vázané jízdenky se vydávají pro 1. vozovou třídu 1. a 2. vozovou třídu 2. vozovou třídu.
Jednorázový doplatek jízdného do 1. vozové třídy ke slevě pro skupiny není možný u skupin 2 až 19 cestujících 2 cestujících 20 a více cestujících odbavených přes objednávkový systém.
Aplikace IN 50 D je určena pro cestující do 65 let od 58 do 65 let, kdy k prokázání nároku je rozhodující pouze věk cestujícího od 65 let, kteří pobírají důchod starobní, nebo osoby ve věku 60 - 65 let, které pobírají vdovský či vdovecký důchod.
Děti mladší 6 let mají nárok na bezplatnou přepravu pouze v 2. vozové třídě v 1. i ve 2. vozové třídě tato kategorie cestujících nemá nárok na bezplatnou přepravu.
Aplikace IN 100 opravňuje cestujícího k bezplatné přepravě jednoho zavazadla, nebo jednoho psa jednoho zavazadla a jednoho psa jednoho psa  .
Traťové jízdenky pro cestující 65+ a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P nejsou v prodeji jsou v prodeji jsou v prodeji, ale pouze v týdenní variantě.
Nárok na zlevněnou variantu nabídky „Jízdenka na léto“ mají cestující s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací nebo s platným průkazem ITIC s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací, platným průkazem ITIC a cestující s nárokem na vybrané druhy zvláštního jízdného s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací nebo s platným průkazem ISIC.
Průkaz ITIC je mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese mezinárodně uznávaný doklad prokazující status studenta mezinárodně uznávaný doklad lékařské profese.
Zákaznické aplikace ČD nahrané v čipu Karty IDS nelze převést na jiného uživatele lze převést na jiného uživatele lze převést na jiného uživatele v případě, že platnost převáděné aplikace přesahuje víc, jak 12 měsíců.
Traťová jízdenka Region je určena pro použití vlaků na vybraných tratích nebo úsecích tratí ve 2. vozové třídě cestujícím, kteří neprokáží nárok na výhodnější jízdné určena pro použití vlaků na vybraných tratích nebo úsecích tratí v 1. a 2. vozové třídě cestujícím, kteří neprokáží nárok na výhodnější jízdné určena pro použití vlaků na všech tratích nebo úsecích tratí v 1. a 2. vozové třídě cestujícím, kteří neprokáží nárok na výhodnější jízdné.
Součástí VIK i OIK je EPIK je sleva RAILPLUS je sleva RAILPLUS, a to pouze po zaplacení poplatku stanoveným tarifem ČD.
Nabídka „Jízdenka na léto“ je v platnosti pro období od 1. července do 31. srpna daného roku od 21. června do 20. září daného roku od 1. června do 30. září daného roku.
Při první kontrole VIK cestující musí současně předložit potvrzení o zaplacení osobní doklad vyplněnou žádost o In Kartu.
Flexi zvýhodněná jízdenka se vydává ve variantě pro 1. vozovou třídu 1. a 2. vozovou třídu 2. vozovou třídu.
Report abuse Consent Terms of use