option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON TR 10 - rok 2020
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
TR 10 - rok 2020

Description:
ověření znalostí ČD rok 2020

Author:
vlakvedouci.hb
Other tests from this author

Creation Date: 25/03/2020

Category: Others

Number of questions: 47
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy k Celodenní jízdence je možný není možný je možný pouze ve dnech uznávaných jako státní svátek.
Přepravní a tarifní věstník (PTV) vydává Ministerstvo financí ČR Ministerstvo dopravy ČR České dráhy a. s.
Samostatné potvrzení o občanském průkazu (tzv. náhradní doklad) toto potvrzení Policie ČR občanům nevystavuje nenahrazuje osobní doklad a nelze ho k prokázání osobních údajů použít nahrazuje osobní doklad a lze ho k prokázání osobních údajů použít.
Tarif TR 10 se řídí platným výměrem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR platným výměrem Ministerstva dopravy ČR platným výměrem Ministerstva financí ČR.
„Slevu pro skupinu“ pro 20 a více cestujících není nutné předem objednávat je nutné předem objednat u pokladní přepážky ČD nebo prostřednictvím formuláře na www.cd.cz či na CZS je nutno předem nahlásit u pokladní přepážky a odevzdat vyplněný a potvrzený „Plán cesty“, který cestující obdrží u pokladní přepážky nebo vytiskne z www.cd.cz.
O jednorázový doplatek při jízdě za původní cílovou stanici lze požádat u pokladní přepážky v původní cílové stanici cestujícího kdykoliv a kdekoliv u pokladní přepážky nebo ve vlaku, pokud se cestující přihlásí o doplatek ještě před příjezdem do své původní cílové stanice.
Aplikace IN 1T 50 je určena pro všechny kategorie cestujících k cestování v 1. vozové třídě za jízdné IN 50 pro 1. vozovou třídu výhradně pro cestující s nárokem na zvláštní jízdné k cestování v 1. vozové třídě za jízdné IN 50 pro 1. vozovou třídu výhradně pro cestující s nárokem na zvláštní jízdné k cestování v 1. vozové třídě za jízdné IN 25 pro 1. vozovou třídu.
Skupinová víkendová jízdenka (varianta platná v celé ČR) je v Jihomoravském kraji uznána pouze v osobních a spěšných vlacích ČD pouze ve vlacích ČD kategorie R a vyšší ve všech vlacích ČD.
Cestující starší 10 let s platným jízdním dokladem má nárok na bezplatnou přepravu nejvýše dvou dětí do 6 let, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení nejvýše dvou dětí do 10 let, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení libovolného počtu dětí do 6 let.
Zvláštní jízdné pro cestující 6–18 let se přiznává pouze ve 2. vozové třídě pouze v 1. vozové třídě v 1. i ve 2. vozové třídě.
Nárok na zvláštní jízdné pro žáky a studenty mají cestující do 26 let do 18 let do 30 let.
K aplikaci IN 100 se jednorázová doplatek do 1. vozové třídy vypočítá jako rozdíl jízdného mezi 1. a 2. vozovou třídou Flexi základního jízdného IN 25 IN 50.
Průkaz ISIC je legitimace mezinárodní asociace železničářů mezinárodní průkaz pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví mezinárodně uznávaný doklad studenta.
Nárok na zvláštní jízdné pro rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR se při kontrole jízdních dokladů prokazuje pouze předložením průkazu vystaveného ústavem předložením průkazu vystaveného ústavem a osobním dokladem předložením průkazu vystaveného ústavem a průkazem ZTP/P.
Vodící pes nevidomého v 1. vozové třídě nebude přepraven, přeprava psa nevidomého je v 1. vozové třídě zakázána je přepraven vždy bezplatně je přepraven pouze po zaplacení přepravného za psa.
Nárok na zvláštní jízdné pro cestující 6 – 18 let prokazují cestující od 15 let prokazují cestující od 10 let není nutno prokazovat.
Řádně označený asistenční pes je přepraven vždy bezplatně v 1. i 2. vozové třídě bezplatně pouze v 2. vozové třídě, přeprava asistenčního psa v 1. vozové třídě je vyloučena bezplatně v 1. i 2. vozové třídě za podmínky, že cestující předkládá průkaz ZTP nebo ZTP/P.
Dodatečně prokázat nárok na aplikaci IN Business je možné pouze v Praze na GŘ ČD je možné není možné.
Nabídka „Vlak+“ je určena pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P pro cestující starší 18 let pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a důchodce.
Sleva pro skupinu se poskytuje pro společnou jízdu minimálně 2 a maximálně 30 platících cestujících minimálně 2 a maximálně 99 platících cestujících minimálně 10 a maximálně 99 platících cestujících.
Obraz In Karty má platnost neomezenou 6 let od doby pořízení shodnou jako původní čipová In Karta.
Aplikace IN 100 opravňuje cestujícího k bezplatné přepravě jednoho zavazadla a současně jednoho psa jednoho zavazadla nebo jednoho psa dvou zavazadel nebo dvou psů.
Časový doplatek do 1. vozové třídy lze zakoupit na jeden den, týden a jeden rok týden a ode dne vyhlášení i na měsíc a 1 rok týden, měsíc, 3 měsíce a 1 rok.
Žákovský průkaz lze nahrát pouze do In Karty 2. generace lze nahrát do kterékoliv vydané In Karty do In Karty nelze nahrát.
Nárok na zvláštní jízdné pro žáky a studenty 18–26 let se prokazuje platným průkazem ISIC nebo platným žákovským nebo studentským průkazem osobním dokladem pouze platným žákovským průkazem.
Zaslat hotovou In Kartu poštou lze v rámci všech zemí EU pouze v rámci České republiky v rámci České a Slovenské republiky.
Hotovou In Kartu objednanou přes e-shop lze zaslat poštou nelze zaslat poštou lze zaslat poštou po zaplacení poplatku ve výši 100 Kč.
Ztracenou nebo odcizenou In Kartu lze zablokovat bezplatně na www.cd.cz, telefonicky na CZS a osobně u pokladní přepážky bezplatně výhradně osobně u mezinárodní přepážky po zaplacení poplatku ve výši 50 Kč u kterékoliv pokladní přepážky.
Skupinová víkendová jízdenka platí od sobotní půlnoci do nedělní půlnoci platí v sobotu nebo v neděli nebo ve dnech uznaných státem jako svátek platí jen v sobotu a jen v neděli.
Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy (při jízdě oklikou) za původní cílovou stanici k nabídce Vlak+ je možný není možný je možný, cestující zaplatí rozdíl jízdného mezi 1. a 2. vozovou třídou obyčejného jízdného.
Doplatek k traťové jízdence při jízdě oklikou traťová jízdenka zakoupená pro kratší směr se uzná i při jízdě delším směrem je možný není možný.
Traťové jízdenky lze zakoupit jednosměrné a obousměrné do vzdálenosti 120 km obousměrné do vzdálenosti 150 km obousměrné, vzdálenost není omezena.
Členství ve věrnostním programu ČD Body vzniká registrací na e-shop ČD, následnou aktivací programu ČD Body a souhlasem s pravidly programu zakoupením In Karty s jakoukoliv zákaznickou aplikací pouze registrací na e-shop ČD.
Na jednu KMB mohou cestovat současně maximálně 3 cestující 6 cestujících neomezený počet cestujících.
Jednorázový doplatek jízdného do 1. vozové třídy ke slevě pro skupiny není možný u skupin 2 až 19 cestujících 2 cestujících 20 a více cestujících odbavených přes objednávkový systém.
Aplikaci „IN 50 D“ si může cestující zakoupit u pokladní přepážky a na e-shopu jen v aplikaci Můj vlak pouze u pokladní přepážky u pokladní přepážky a na e-shopu na internetové adrese www.cd.cz.
Děti mladší 6 let mají nárok na bezplatnou přepravu tato kategorie cestujících nemá nárok na bezplatnou přepravu pouze ve 2. vozové třídě v 1. i ve 2. vozové třídě.
Aplikace IN 100 opravňuje cestujícího k použití lanové dráhy Jánské Lázně – Černá Hora Liberec-Horní Hanychov – Ještěd Pec pod Sněžkou – Sněžka.
Traťové jízdenky pro cestující 65+ a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P nejsou v prodeji jsou v prodeji jsou v prodeji, ale pouze v týdenní variantě.
Nárok na zlevněnou variantu nabídky „Jízdenka na léto“ mají cestující s In Kartou s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací nebo s platným průkazem ITIC s In Kartou s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací nebo s platným průkazem ISIC s platným žákovským průkazem.
Průkaz ITIC je mezinárodně uznávaný doklad prokazující status studenta mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese mezinárodně uznávaný doklad lékařské profese.
Za kompenzační pomůcku se nepovažuje odpovídající kompenzační prostředek ortopedický vozík kolo nebo skútr.
Nabídka „Region“ je síťový jízdní doklad pro daný kraj v ČR jednosměrná jízdenka za zvýhodněnou cenu na vybraných tratích nebo úsecích síťový jízdní doklad platný pouze v sobotu nebo v neděli v určeném kraji v ČR a v příhraničí.
Součástí VIK i OIK je sleva RAILPLUS, a to pouze po zaplacení poplatku stanoveným tarifem ČD TR 10 je EPIK je sleva RAILPLUS.
Nabídka „Jízdenka na léto“ je v platnosti pro období od 1. července do 31. srpna daného roku od 21. června do 20. září daného roku od 1. června do 30. září daného roku.
Při první kontrole VIK cestující musí současně předložit potvrzení o zaplacení osobní doklad vyplněnou žádost o In Kartu.
Flexi zvýhodněná jízdenka se vydává ve variantě pro 1. a 2. vozovou třídu 2. vozovou třídu 1. vozovou třídu.
Report abuse