Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONTR10 (2020) pro O-05

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
TR10 (2020) pro O-05

Description:
Otázky z TR 10

Author:
AVATAR

Creation Date:
06/02/2020

Category:
Others

Number of questions: 55
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Skupinová víkendová jízdenka může být vydána v kombinaci s MHD (IDS) pro tato vybraná města Praha, Plzeň, Olomouc, Brno a Ostrava Praha, Plzeň a Hradec Králové, Děčín Praha, Plzeň, Liberec, Brno, Ostrava a Olomouc.
Tarif TR 10 je platný pouze ve znění všech změn a dodatků k němu vydaných a vyhlášených v Základní přepravní dokumentaci (ZPD) Přepravním a tarifním věstníku Ministerstva dopravy ČR (PTV) Pokynech Odúčtovny přepravních tržeb Olomouc (OPT).
Samostatné potvrzení o občanském průkazu (tzv. náhradní doklad) nenahrazuje osobní doklad a nelze ho k prokázání osobních údajů použít toto potvrzení Policie ČR občanům nevystavuje nahrazuje osobní doklad a lze ho k prokázání osobních údajů použít.
Akviziční jízdné musí být řádně vyhlášeno jako akviziční sleva v Knižním jízdním řádu Smluvních přepravních podmínkách ČD pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO) Přepravním a tarifním věstníků Ministerstva vnitra ČR (PTV) a zveřejněno ve stanicích vývěskami nebo na internetové adrese www.cd.cz.
„Slevu pro skupinu“ pro 20 a více cestujících je nutné předem objednat u pokladní přepážky ČD nebo prostřednictvím formuláře na www.cd.cz či na CZS není nutné předem objednávat je nutno předem nahlásit u pokladní přepážky a odevzdat vyplněný a potvrzený „Plán cesty“, který cestující obdrží u pokladní přepážky nebo vytiskne z www.cd.cz.
O jednorázový doplatek při jízdě za původní cílovou stanici lze požádat u pokladní přepážky nebo ve vlaku, pokud se cestující přihlásí o doplatek ještě před příjezdem do své původní cílové stanice kdykoliv a kdekoliv kdykoliv a kdekoliv.
Platnost virtuální In Karty (VIK) je neomezena 6 roků 1 rok.
Virtuální In Karta (VIK) nemůže být nosičem aplikace IN 100 IN 50 1T IN 50.
Cestující starší 10 let s platným jízdním dokladem má nárok na bezplatnou přepravu nejvýše dvou dětí do 10 let, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení nejvýše dvou dětí do 6 let, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení libovolného počtu dětí do 6 let.
Zvláštní jízdné pro cestující ve věku 6–18 let se přiznává v 1. i ve 2. vozové třídě pouze v 1. vozové třídě pouze ve 2. vozové třídě.
Nárok na zvláštní jízdné pro žáky a studenty mají cestující do 30 let do 18 let do 26 let.
S novou zkratkou „SJT“ se v průběhu roku 2020 setkáte, když se bude mluvit o Společném jednotném tarifu Státním jednotném tarifu Systému jednotného tarifu.
Průkaz ISIC (International Student Identity Card) je mezinárodně uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů mezinárodní průkaz pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví mezinárodní průkaz asociace železničářů.
Nárok na zvláštní jízdné pro rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR se při kontrole jízdních dokladů prokazuje současným předložením platného průkazu vystaveného ústavem a osobním dokladem cestujícího pouze předložením platného průkazu vystaveného ústavem platným průkazem ZTP/P.
Celodenní jízdenku v regionální verzi nelze zakoupit pro tyto dva kraje Olomoucký a Pardubický Ústecký a Jihomoravský Plzeňský a Pardubický.
Nárok na zvláštní jízdné pro cestující ve věku 6 – 18 let prokazují cestující od 10 let prokazují cestující od 15 let není nutno prokazovat.
Označený asistenční pes je přepraven vždy bezplatně v 1. i 2. vozové třídě bezplatně pouze v 2. vozové třídě, přeprava asistenčního psa v 1. vozové třídě je vyloučena bezplatně v 1. i 2. vozové třídě za podmínky, že cestující předkládá průkaz ZTP nebo ZTP/P.
Dodatečně prokázat nárok na aplikaci IN Business je možné pouze v Praze na GŘ ČD je možné není možné.
Sleva „Vlak+“ je určena pro cestující starší 18 let držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, důchodce a děti.
Sleva pro skupinu se poskytuje pro společnou jízdu minimálně 2 a maximálně 99 platících cestujících minimálně 2 a maximálně 30 platících cestujících minimálně 10 a maximálně 99 platících cestujících.
Skupinová víkendová jízdenka (varianta platná v celé ČR) je v Jihomoravském kraji uznána pouze v osobních a spěšných vlacích ČD ve všech vlacích ČD pouze ve vlacích ČD kategorie R a vyšší.
Aplikace IN 100 opravňuje cestujícího navíc k bezplatné přepravě jednoho zavazadla nebo jednoho psa jednoho zavazadla a současně jednoho psa dvou zavazadel nebo dvou psů.
Časový doplatek do 1. vozové třídy lze zakoupit s platnosti na týden, měsíc, 3 měsíce a 1 rok týden a ode dne vyhlášení i na měsíc a 1 rok jeden den, týden a jeden rok.
Aplikaci IN 50 1T si může cestující zakoupit pouze na e-shopu ČD pouze u pokladní přepážky u pokladní přepážky, na e-shopu ČD (včetně mobilní aplikace).
Nárok na zvláštní jízdné pro žáky a studenty 18–26 let se prokazuje platným průkazem ISIC nebo platným žákovským nebo studentským průkazem osobním dokladem platným průkazem ITIC.
Objednat si zaslání hotové In karty poštou lze pouze na adresu v České republice na adresu v České a Slovenské republice na adresu v kterékoliv zemi EU.
Hotovou In Kartu objednanou přes e-shop ČD lze zaslat poštou po zaplacení poplatku ve výši 100 Kč lze zaslat poštou nelze zaslat poštou.
Flexi zvýhodněné jízdenky lze zakoupit jako jednosměrné, zpáteční nebo síťové jednosměrné nebo zpáteční jednosměrné.
Skupinová víkendová jízdenka platí v sobotu nebo v neděli nebo ve dnech uznaných státem jako svátek platí od sobotní půlnoci do nedělní půlnoci platí v sobotu a v neděli.
Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy k nabídce Vlak+ není možný je možný je možný, cestující zaplatí rozdíl jízdného mezi 1. a 2. vozovou třídou Flexi základního jízdného.
Doplatek za jízdu oklikou k traťové jízdence není možný je možný traťová jízdenka zakoupená pro kratší směr se uzná i při jízdě delším směrem.
Traťové jízdenky jsou výhodnou nabídkou pro opakované jízdy do vzdálenosti maximálně 120 km 150 km není omezeno.
Členství ve věrnostním programu ČD Body vzniká registrací na e-shopu ČD, následnou aktivací programu ČD Body a souhlasem s pravidly programu zakoupením IN Karty s jakoukoliv zákaznickou aplikací pouze registrací na e-shopu ČD.
Na jednu KMB mohou cestovat současně maximálně neomezený počet cestujících 6 cestujících 3 cestující.
Aplikaci IN 50 1T si může cestující zakoupit s platností na 3 roky 1 rok 3 měsíce, 1 rok nebo 3 roky.
Aplikaci „IN 50“ pro důchodce, kteří nemají nárok na zvláštní jízdné (IN 50 D) si může cestující zakoupit u pokladní přepážky a na e-shopu jen v aplikaci Můj vlak pouze u pokladní přepážky u pokladní přepážky, na e-shopu na internetové adrese www.cd.cz a v aplikaci Můj vlak.
Děti mladší 6 let mají nárok na bezplatnou přepravu pouze ve 2. vozové třídě v 1. i ve 2. vozové třídě tato kategorie cestujících nemá nárok na bezplatnou přepravu.
Aplikace IN 100 a IN Business opravňuje cestujícího kromě jízd vlakem ČD i k použití lanové dráhy Liberec-Horní Hanychov – Ještěd Jánské Lázně – Černá Hora Pec pod Sněžkou – Sněžka.
Cestující ve věku 65+ a držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P si traťovou jízdenku nemohou zakoupit mohou zakoupit mohou zakoupit, ale pouze v týdenní variantě.
Nárok na zlevněnou variantu nabídky „Jízdenka na léto“ mají cestující s In Kartou s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací nebo s platným průkazem ITIC s In Kartou s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací nebo s platným průkazem ISIC s platným žákovským průkazem.
Průkaz ITIC (International Teacher Identity Card) je mezinárodně uznávaný doklad prokazující status studenta mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese mezinárodně uznávaný doklad lékařské profese.
Vázanou jízdenku lze zakoupit u všech pokladních přepážek, v e-shopu ČD a u průvodčích ve vlaku u všech pokladních přepážek a v e-shopu ČD pouze na e-shopu ČD.
Nabídka „Region“ je sleva na jednosměrnou jízdenku za zvýhodněnou cenu na vybraných tratích nebo úsecích jednosměrnou nebo zpáteční jízdenku za zvýhodněnou cenu na vybraných tratích nebo úsecích síťový jízdní doklad platný pouze v sobotu nebo v neděli v určeném kraji v ČR a v příhraničí.
Součástí virtuální In Karty (VIK) i obrazu In Karty (OIK) je sleva RAILPLUS, a to pouze po zaplacení poplatku stanoveným tarifem ČD TR 10 není sleva RAILPLUS je sleva RAILPLUS.
Nabídka „Jízdenka na léto“ je v platnosti pro období od 1. července do 31. srpna daného roku od 21. června do 20. září daného roku od 1. června do 30. září daného roku.
Platnost „Jízdenky na léto“ je 7 nebo 14 po sobě jdoucích dnů ve všech vlacích ČD 7, 14 nebo 21 po sobě jdoucích dnů ve vlacích ČD kategorie R a výše 7 nebo 14 dnů, které si cestující může libovolně zvolit v průběhu měsíční platnosti jízdenky, neplatí v regionálních vlacích.
Časový doplatek do 1. vozové třídy nelze použít k jízdním dokladům za zvláštní jízdné, obchodním nabídkám ČD se slevou za zvláštní jízdné a ke zlevněným dokladům IDS Celodenní jízdence elektronické aplikaci IN 100.
Dodatečné prokázání nároku na aplikaci IN 100 je možné, a to pouze v osobních a spěšných vlacích není možné je možné.
Minimální odpisová vzdálenost v KMB ve 2. vozové třídě činí 100 km 400 km 200 km.
Maximální odpisová vzdálenost v KMB ve 2. vozové třídě činí 600 km 400 km 200 km.
Předprodej „Jízdenky na léto“ bude zahájen 15. června 2020 1. dubna 2020 1. července 2020.
Cestující ve věku 65+ let s trvalým pobytem v Japonsku nemá nárok na zvláštní jízdné pro cestující ve věku 65+ si může zakoupit jízdenku se slevou pro cestující ve věku 65+ má nárok na zvláštní jízdné pro cestující ve věku 65+, a to pouze u traťových jízdenek.
Jednorázové úschovné v ÚBP za každý vlak činí 20 Kč 0 Kč 50 Kč.
ČD Body se přičítají na účet cestujícího, který nakupuje jízdní doklady na e-shopu ČD, v mobilním webu nebo v aplikaci Můj vlak e-shopu ČD, v mobilním webu, v aplikaci Můj vlak nebo u pokladní přepážky e-shopu ČD, v mobilním webu, v aplikaci Můj vlak, u pokladní přepážky nebo u průvodčího ve vlaku.
Aplikace IN 50 1T je určena pro všechny kategorie cestujících k cestování v 1. vozové třídě za jízdné IN 50 pro 1. vozovou třídu výhradně pro cestující s nárokem na zvláštní jízdné k cestování v 1. vozové třídě za jízdné IN 25 pro 1. vozovou třídu výhradně pro cestující s nárokem na zvláštní jízdné k cestování v 1. vozové třídě za jízdné IN 50 pro 1. vozovou třídu.
Report abuse Consent Terms of use