option

TR10 - rok 2019

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
TR10 - rok 2019

Description:
ověření znalostí ČD rok 2019

Author:
vlakvedouci.hb
(Other tests from this author)

Creation Date:
12/02/2019

Category:
Others

Number of questions: 45
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Skupinová víkendová jízdenka může být vydána v kombinaci s MHD (IDS) pro tato vybraná města Praha, Plzeň, Olomouc, Brno a Ostrava Praha, Plzeň a Hradec Králové, Děčín Praha, Plzeň, Liberec, Brno, Ostrava a Olomouc.
Přepravní a tarifní věstník (PTV) vydává České dráhy a. s. Ministerstvo financí ČR Ministerstvo dopravy ČR.
Samostatné potvrzení o občanském průkazu (tzv. náhradní doklad) nenahrazuje osobní doklad a nelze ho k prokázání osobních údajů použít toto potvrzení Policie ČR občanům nevystavuje nahrazuje osobní doklad a lze ho k prokázání osobních údajů použít.
Tarif TR 10 se řídí platným výměrem Ministerstva dopravy ČR platným výměrem Ministerstva financí ČR platným výměrem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
„Slevu pro skupinu“ pro 6 a více cestujících je nutné předem objednat u pokladní přepážky ČD nebo prostřednictvím formuláře na www.cd.cz či na CZS není nutné předem objednávat je nutno předem nahlásit u pokladní přepážky a odevzdat vyplněný a potvrzený „Plán cesty“, který cestující obdrží u pokladní přepážky nebo vytiskne z www.cd.cz.
O jednorázový doplatek při jízdě za původní cílovou stanici lze požádat kdykoliv a kdekoliv u pokladní přepážky nebo ve vlaku, pokud se cestující přihlásí o doplatek ještě před příjezdem do své původní cílové stanice u pokladní přepážky v původní cílové stanici cestujícího.
Aplikace IN 50 je určena pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P pro cestující do 15 let pro cestující, kteří nemají nárok na zvláštní jízdné.
Pro přiznání nároku jízdenky „Flexi základní zpáteční“ se sníženou cenou pro cestující 6–18 let je rozhodující věk cestujícího v 1. den platnosti jízdenky v den nákupu jízdního dokladu v den nástupu jízdy směrem ZPĚT.
Cestující starší 10 let s platným jízdním dokladem má nárok na bezplatnou přepravu nejvýše dvou dětí do 6 let, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení nejvýše dvou dětí do 10 let, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení libovolného počtu dětí do 6 let.
Zvláštní jízdné pro cestující 6–18 let se přiznává pouze v 1. vozové třídě pouze ve 2. vozové třídě v 1. i ve 2. vozové třídě.
Nárok na zvláštní jízdné pro žáky a studenty mají cestující do 18 let do 26 let do 30 let.
Prodejna jízdenek SŽDC je pokladní přepážka obsluhovaná zaměstnancem SŽDC s omezeným sortimentem jízdních dokladů a poskytovaných služeb pokladní přepážka obsluhovaná zaměstnancem SŽDC s plnohodnotným sortimentem jízdních dokladů a poskytovaných služeb prodejní místo s prodejem reklamních materiálů SŽDC.
Průkaz ISIC je legitimace mezinárodní asociace železničářů mezinárodní průkaz pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví mezinárodně uznávaný doklad studenta.
Nárok na zvláštní jízdné pro rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR se při kontrole jízdních dokladů prokazuje předložením průkazu vystaveného ústavem a průkazem ZTP/P pouze předložením průkazu vystaveného ústavem předložením průkazu vystaveného ústavem a osobním dokladem.
Vodící pes nevidomého v 1. vozové třídě je přepraven pouze po zaplacení přepravného za psa nebude přepraven, přeprava psa nevidomého je v 1. vozové třídě zakázána je přepraven vždy bezplatně.
Nárok na zvláštní jízdné pro cestující 6 – 18 let není nutno prokazovat prokazují cestující od 10 let prokazují cestující od 15 let.
Řádně označený asistenční pes je přepraven vždy bezplatně v 1. i 2. vozové třídě bezplatně pouze v 2. vozové třídě, přeprava asistenčního psa v 1. vozové třídě je vyloučena bezplatně v 1. i 2. vozové třídě za podmínky, že cestující předkládá průkaz ZTP nebo ZTP/P.
Dodatečně prokázat nárok na aplikaci IN Business je možné není možné je možné pouze v Praze na GŘ ČD.
Nabídka „Vlak+“ je určena pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P pro cestující starší 18 let pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a důchodce.
Sleva pro skupinu se poskytuje pro společnou jízdu minimálně 2 a maximálně 99 platících cestujících minimálně 2 a maximálně 30 platících cestujících minimálně 10 a maximálně 99 platících cestujících.
Aplikaci IN Senior může cestující (starší 70 let) zakoupit u pokladny ČD nelze t. č. zakoupit může cestující (starší 70 let) zakoupit od 1. 9. 2018 výhradně na eShop ČD.
Aplikace IN 100 opravňuje cestujícího k bezplatné přepravě jednoho zavazadla nebo jednoho psa jednoho zavazadla a současně jednoho psa dvou zavazadel nebo dvou psů.
Časový doplatek do 1. vozové třídy lze zakoupit na týden, měsíc, 3 měsíce a 1 rok týden a ode dne vyhlášení i na měsíc a 1 rok jeden den, týden a jeden rok.
Žákovský průkaz do In Karty nelze nahrát lze nahrát do kterékoliv vydané In Karty lze nahrát pouze do In Karty 2. generace.
Nárok na zvláštní jízdné pro žáky a studenty 18–26 let se prokazuje platným průkazem ISIC nebo platným žákovským průkazem osobním dokladem pouze platným žákovským průkazem.
Zaslat hotovou In Kartu poštou lze pouze v rámci České republiky v rámci České a Slovenské republiky v rámci všech zemí EU.
Hotovou In Kartu objednanou přes e-shop lze zaslat poštou po zaplacení poplatku ve výši 100 Kč lze zaslat poštou nelze zaslat poštou.
Ztracenou nebo odcizenou In Kartu lze zablokovat bezplatně na www.cd.cz, telefonicky na CZS a osobně u pokladní přepážky bezplatně výhradně osobně u mezinárodní přepážky po zaplacení poplatku ve výši 50 Kč u kterékoliv pokladní přepážky.
Skupinová víkendová jízdenka platí od sobotní půlnoci do nedělní půlnoci platí v sobotu nebo v neděli nebo ve dnech uznaných státem jako svátek platí jen v sobotu a jen v neděli.
Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy (při jízdě oklikou) za původní cílovou stanici k nabídce Vlak+ je možný není možný je možný, cestující zaplatí rozdíl jízdného mezi 1. a 2. vozovou třídou obyčejného jízdného.
Doplatek k traťové jízdence při jízdě oklikou traťová jízdenka zakoupená pro kratší směr se uzná i při jízdě delším směrem je možný není možný.
Traťové jízdenky lze zakoupit zpáteční, vzdálenost není omezena jednosměrné a zpáteční do vzdálenosti 120 km zpáteční do vzdálenosti 150 km.
Členství ve věrnostním programu ČD Body vzniká registrací na e-shop ČD, následnou aktivací programu ČD Body a souhlasem s pravidly programu zakoupením IN Karty s jakoukoliv zákaznickou aplikací pouze registrací na e-shop ČD.
Na jednu KMB mohou cestovat současně maximálně neomezený počet cestujících 6 cestujících 3 cestující.
Sleva Vlak+ je trvale vyhlášena tarifem TR 10 do stanic pouze Praha letiště / Airport Praha letiště / Airport, Mošnov, Ostrava Airport a letiště Brno-Tuřany Praha letiště / Airport a Mošnov, Ostrava Airport.
Aplikaci „IN 50 D“ si může cestující zakoupit u pokladní přepážky a na e-shopu na internetové adrese www.cd.cz pouze u pokladní přepážky u pokladní přepážky a na e-shopu jen v aplikaci Můj vlak.
Děti mladší 6 let mají nárok na bezplatnou přepravu v 1. i ve 2. vozové třídě pouze ve 2. vozové třídě tato kategorie cestujících nemá nárok na bezplatnou přepravu.
Aplikace IN 100 opravňuje cestujícího k použití lanové dráhy Jánské Lázně – Černá Hora Liberec-Horní Hanychov – Ještěd Pec pod Sněžkou – Sněžka.
Traťové jízdenky pro cestující 65+ a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P nejsou v prodeji jsou v prodeji jsou v prodeji, ale pouze v týdenní variantě.
Nárok na zlevněnou variantu nabídky „Jízdenka na léto“ mají cestující s In Kartou s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací nebo s platným průkazem ITIC s In Kartou s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací nebo s platným průkazem ISIC s platným žákovským průkazem.
Průkaz ITIC je mezinárodně uznávaný doklad lékařské profese mezinárodně uznávaný doklad prokazující status studenta mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese.
Držitel průkazu ZTP/P nemá nárok na bezplatnou přepravu jízdního kola, které mylně považuje za svoji kompenzační pomůcku má nárok na bezplatnou přepravu jízdního kola, které považuje za svoji kompenzační pomůcku má nárok na bezplatnou přepravu jízdního kola, které považuje za svoji kompenzační pomůcku, a to i formou ÚBP.
Nabídka „Region“ je síťový jízdní doklad platný pouze v sobotu nebo v neděli v určeném kraji v ČR a v příhraničí síťový jízdní doklad pro daný kraj v ČR jednosměrná nebo zpáteční jízdenka za zvýhodněnou cenu na vybraných tratích nebo úsecích.
Součástí VIK i OIK je sleva RAILPLUS je EPIK je sleva RAILPLUS, a to pouze po zaplacení poplatku stanoveným tarifem ČD TR 10.
Nabídka „Jízdenka na léto“ je v platnosti pro období od 1. června do 30. září daného roku od 21. června do 20. září daného roku od 1. července do 31. srpna daného roku .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests