option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON trávící soustava
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
trávící soustava

Description:
anatomie

Author:
Péťa
Other tests from this author

Creation Date: 02/01/2016

Category: Languages

Number of questions: 52
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Adventicie je: zevni vazivová vrstva některých trávicich orgánů a cév zevni vazivová vrstva plic zevní svalová vrstva trávici trubice vnitřni vrstva cévni steny.
Dočasný chrup obsahuje: 22 zubů 20 zubu 16 zubu 32 zubů.
Dočasný chrup má být prařezán asi do: 1 roku 1 1/2 roku 2 1/2 roku do 6 let .
Vzorec dočasného chrupu je: i1 i2 p m1 i1 c1 c2 p i1 i2 c m1 m2 i1 i2 c p1 p2 m1 m2.
Definitivni chrup obsahuje: 22 zubů 20 zubů 16 zubů 32 zubu.
Definitivní chrup ná být prořezán (kromě M3) asi do: 13 let 16 let 25 let zacatku puberty.
Vzorec defini vního chrupu je i1 i2 c p1 p2 m1 m2 m3 i1 i2 c p1 p2 m1 m2 m3 i1 i2 c p m1 m2 m3 i1 i2 p1 p2 m1 m2 m3.
Pohyby jazyka provádí svaly intraglosálni okolní svaly krčni extraglosálni svaly svaly extraglosálni a jazylkove.
Přiušní žláza (glandula parotis) je uložena: pouze na krku na vnitřní straně tváře pod musculus masseter na boční straně tváře, před ušnim boltcem .
Vývod priušni žlázy (ductus parotideus) probiha: nad jařmovým obloukem pod jařmovým obloukem po dolnim okraji mandibuly po vnitrni strane tváre.
Hltan (pharynx) je: pouze součásti dýchaciho systému pouze součásti tráviciho systému soucasti dýchacího i tráviciho systému žádné z predchozich konstatování neni pravdivé.
Hltan (pharynx) je trubice, kteri navazuje na: hrtan(larynx) průdušnici (trachea) dutinu nosni a ústní vedlejši nosní dutiny .
Nosohltan (nssopharynx) je úsek hltanu probihajici od: báze lebečni k zadnimu okraji měkkého patra lebeční báze k začátku hrtanu nosní dutiny k hrtanu dolního nosniho průchodu k ústní dutině .
Do nosohltanu ústí: pouze Eustachova trubice nosní dutina a Eustachova trubice hrtan a ústní dutina ústní dutina.
Jícen (oesophagus) navazuje na: ústní dutinu hltan hrtan průdušnice.
Jicen probiha na krku: před průdušnicí před velkými cévami před hltanem za průdušnicí.
zužená místa jícnu jsou: na začátku uprostřed a na konci jicnu na začátku a na konci uprostřed a na konci nemá zužená místa.
místo přechodu jícnu do žaludku se nazývá pylorus (vrátník) kardie hilus istmus.
žaludek je uložen: v pravé bránični klenbě pod žlučníkem v mediastinu v levé branični klenbě .
Žaludek má na svém povrchu: adventicii pobřišnici hladkou svalovinou sliznici .
Kardie žaludku leží: vlevo od stredni čáry pod bránici vlevo od střední čáry nad bránici vpravo od střední čáry je volná a měni svou polohu podle náplně .
Endoskop je: optické zarizeni pro vyšetřováni dutých orgánů optické zarizeni pro vyšetřováni podkoži upravené rentgenové zarizeni grafické zatizeni .
Tenké střevo se skládá z: dvanactniku (duodenum), lačniku jejunum) a kyčelniku (ileum) lačniku, kyčelniku a esovité kličky (sigmoideum) lacniku a tračníku (colon) dvanáctniku, lacniku a slepeho streva (caecum).
Do dvanáctniku (duodena) ústí: kardie žaludku a žlučové cesty pylorická část žaludku, žlučové cesty a vývody slinivky kardie žaludku a vývody slinivky kardie žaludku, žlučové cesty a větši vývod slinivky .
okruží (mesenterium) je: peritoneálni závěs dvanáctniku peritonealni závěs tenkého střeva svalový závěs střev zavěs žaludku .
Klky střevni (villi intestinales) lezi na povrchu sliznice tenkého střeva povrchu sliznice tlustého střeva povrchu sliznice konečniku povrchu sliznice Zlucovodu .
Tlusté střevo (intestinum crassum) začíná v: levé kyčelni jámě malé pánvi pravé kyčelni jámě levé brániční klenbě.
Červovitý přivěsek (appendix vermiformis) odstupuje z: lačníku (jejunum) dvanáctniku (duodenum) slepého střeva (caccum) konečniku (rectum) .
Tračnik (colon) má tyto části: slepé střevo, vzestupný, přičný a sestupný tračnik, esovitou kličku a konečnik vzestupný, přičný a sestupný tračník a dvanáctnik slepé střevo, vzestupný a sestupný tracnik vzestupný a přičný tračnik, esovitou klicku a konečník.
Konečnik (rectum) se skládá z: řitního kanálu esovité kličky a řitniho kanálu ampuly, ritniho kanálu a ritniho otvoru ampuly a řitního otvoru .
Zevni svěrač konečníku (m. sphincter ani externus) je tvořen hladkou svalovinou příčně pruhovanou svalovinou oběma typy svaloviny vazivem.
Játra jsou uložena v: okolí pupku levé brániční klenbě malé pánvi pravé brániční klenbě.
V jaternich buňkách se tvoři: amyláza inzulin žluč a plasmatick ébílkoviny pepsin.
žluč je tvořena v žlučníku pouze játry tenkým střevem žaludkem.
vrátníkový svěrač (m. sphineter pylori) je v místě přechodu žaludku do duodena místě přechodu jícnu do žaludku místě přechodu tenkého střeva do tlustého místě vyústění žlučových cest do duodena.
jícen ustí do: vrátníku (pylorus) česla (pardie) dvanáctníku (duodenum) slezu.
červovitý přívěšek (appendix vermiformis) je výchlipkou tenkého střeva příčného tračníku slepého střeva esovité kličky.
žlučovod (ductus choledochus) ústí do: žaludku dvanáctníku přičného tračniku slepého střeva.
Siinivka břišní (pancreas) leží: vpravo od dvanáctniku za pravou ledvinou vlevo od dvanactniku v jeho ohbi v levé kyčelni jamě.
Vývody slinivky břišní ústí do: sleziny vzestupného tračniku žlučníku dvanáctníku .
Mezi žlučově cesty patři: pouze žlučník žlučnik a žlučovody žlučnik, žlučovod a portálni žila žlučovod a ductus thoracicus.
Játra (hepar) naléhají na: ledviny a žaludek žaludek, jicen a pravou ledvinu slepé střevo močový měchýř .
Žlučnik (vesica fellea) leží vždy uvnitř jatemi tkáně na horni ploše jater na spodní ploše jater pod žaludkem .
Vrátnicová žila (v. portae) je: céva vyživujici část tlustého střeva ceva odvádějící krev do jater výhradně ze střeva součást vrátniku žila odvádějici krev z nepárových orgánů břišní dutiny.
žlučové cesty ústi pouze do dvanáctníku do tračniku do středního úseku tenkého střeva do Langerhansových ostrůvků.
velká předstěra (omentum majus) je: vazivová přepážka mezi břišními orgány blána oddělujici retroperitoneum od peritonealni dutiny duplikatura pobřišnice blána kryjici predni povrch ledviny.
příušní žláza (glandula parotis) patří mezi potní žlázy s vnitřní sekrecí slinné žlázy mazové žlázy zevního zvukovodu kožní žlázy boltce.
RTG vyšetření žaludku informuje o velikosti a tvaru a uložení žaludku tlouštku žaludeční stěny množství žaludečního hlenu vztahu žludku k hornímu mediastinu.
endoskop je optické zařízení vyprazdnovací zařízení kontrastní zařízení grafické zařízení.
retroperitoneum je prostor za pohrudnicí prostor mezi osrdečníkem a pohrudnicí prostor mezi břišními orgány prostor za nástěnou pobřišnici mezi pobřišnicí a zadní stěnou trupu.
appendix vermiformis odstupuje z vzestupného tračníku ze slepého střeva z kyčelníku z essovité kličky.
Bod Mac Burneyův určuje polohu žlučníku polohu močovodu polohu (odstupu) začátku appendixu polohu vejcovodů.
Report abuse