option
My Daypo

UK LF

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
UK LF

Description:
tkaniva

Author:
AVATAR

Creation Date:
13/01/2022

Category:
Others

Number of questions: 23
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
31. Do akych vyssich celkov sa zoskupuju rozlicne tkaniva do specializovanych tkaniv do organov do takych, ktore plnia v organizme urcite ciastkove funkcie do organizmov do pletiv do tkanivovych kultur do individui vyssieho radu do bunkovych koloni.
34.Epitelymaju funkciu resorpcnu vstrebavaciu podpornu prevodovu kryciu vylucovaciu ochrannu kontrakcnu.
39. Bunky podobnej struktury a funkcie sa zoskupuju do vyssich celkov, ktore sa nazyvaju specializovane bunky tkaniva sustavy organov organy pletiva pletiva u zivocichov pletiva u bakterii individua vyssieho radu.
40. Ake rastlinne pletiva rozlisujeme podla zhrubnutia bunkovej steny mezenchym parenchym kolenchym prozenchym sklerenchym chymus mezoglea coelom.
57. Diferenciacia je proces, pri ktorom sa bunky odlisia genomom tvorenie organov pocas oogenezy rozlisovanie pohlavia proces, pri ktorom sa povodne rovnake bunky rozlisuju strukturou a funkciou proces, pri ktorom sa povodne rozne bunky rozlisuju strukturou a funkciou jav, kedy dcerska bunka nie je svojimi vlastnostami totozna s materskou bunkou a genom maju rovnaky jav, kedy dcerska bunka nie je svojimi vlastnostami totozna s materskou bunkou a genom nemaju rovnaky dosledok posobenia vonkajsieho cinitela na realizaciu genetickeho zakladu bunky.
58. medzi fyziologicke vedy patri fyziologia cloveka ekologia genetika fyziologia zivocichov veda, ktora funkcie jednotlivych organov zivych sustav fyziologia rastlin pedagogika bionika.
67. Typy epitelov su parenchym kryci- cylindricky kryci- dlazdicovity kryci- nervovy kryci- kontraktilny resorpcny zlazovy sklerenchymovy.
84. Histologia skuma stavbu tkaniv zivocichov patri medzi vedy systematicke skuma makroskopicku stavbu organov patri medzi vedy morfologicke patri medzi vedy taxonomicke skuma stavbu pletiv zivocichov skuma stavbu pletiv rastlin patri medzi vedy aplikovane.
178. plazmodesmy su typ tkaniva typ prvoka typ spojenia rastlinnych buniek typ spojenia virusovych buniek spojenim plazmatickych membran susednych buniek spojenim membran chloroplastov susednych buniek struktury ktore ulahcuju prechod latok medzi bunkami a prispievaju k mechanickej sudrznosti pletiva struktury ktore stazuju prechod latok medzi bunkami a oslabuju mechanicku sudrznost pletiva.
542. Kambium je stavebne pletivo rastlin delive pletivo medzi drevnou a lykovou castou cievneho zvazku stonky dvojklicnolistovych rastlin jedna z vrstiev geosfery typ zivocisneho tkaniva pletivo, z ktoreho vznika druhotne drevo pletivo, z ktoreho vznika druhotne lyko pletivo, z ktoreho vznika prvotne lyko pletivo, z ktoreho vznika prvotne drevo.
569. Co je kutikula povrchova tenka blana protozoi chemicka zlucenina stavebna latka rastlin vonkajsia vrstva pokozky niektorch rastlin niepriepustna vrstva obsahujuca np. vosk a kutin niepriepustna vrstva obsahujuca np. chitin a lignin vonkajsia vrstva pokozky niektorych hub priepustna vrstva obsahujuca np. vosk a kutin.
842. Ako nazyvame miesto, kde sa spajaju vybezky neuronov kontaktne miesto synapsia neurit neuroglia zapoj sal internet krizovatka.
843. Ktore vybezky nervovej bunky vedu vzruchy smerom k telu bunky synapsie neurit dendrity a neurit dendrity vsetky vybezky neuroglialne plazmodezmicke efektorove.
847. Na neurone stavovcov mozno rozlisit telo a vybezky telo, neurit a dendrity jadro vybezky bunky vstupny usek vodivy usek henleho klucku zberny kanalik.
931. Vo vnutri koncovych casti dlhych kosti a v plochych kostiach sa vyskutuje kostne tkanivo kompaktne kostne tkanivo hubovite kostne tkanivo kompaktne i hubovite kostne tkanivo klboveho puzdra kostna dren cervena kostna dren u deti tukove tkanivo chrupka.
943. Zakladnou anatomickou a funkcnou jednotkou nervovej sustavy je neuron nervova bunka nefron nefridia instinkt plamienkova bunka protonefridia neuroglia.
999. Svaly podla mikroskopickej stavby a funkcnych rozdielov rozlisujeme hladke pozdlzne priecne pruhovane srdcovy sval kombinovane priecne-pozdlzne pozdlzne pruhovane priecne hladke.
1010.Pevny vazivovy obal kosti sa vola okostica sa vola vazivovica sa vola kostne tkanivo sa vola chrupka je volne spojena s chrupkou je pevne spojena s kostou nie je spojeny s kostou vytvara spojenie krizovych stavcov.
1014. Odstriedive nervove vlakna vystupuju prednymi miechovymi korenmi vystupuju zadnym miechovymi korenmi vystupuju hornym miechovymi korenmi vystupuju dolnym miechovymi korenmi su aj motoricke su aj autonomne vedu impulzy z ustredia aj priamo k priecne pruhovanym svalom koncia aj v hladkej svalovine steny vnutornych organov.
1115. Ako sa vola pevny vazivovy obal kosti cloveka okolik periost dotykova jamka acetablum periodontium okostica sev pelikula.
1138. Tenke tramceky kosti cloveka jej dodavaju velku pevnost su miestom zaniku erytrocytov tvoria priestorovu siet su pokryte okosticou su pravidelne usporiadane v urcitych smeroch su usporiadane nepravidelne su usporiadane rovnako vo vsetkych kostiach su sucastou huboviteho tkaniva kosti.
1223. U cloveka rozoznavame podla funkcie tkanivo nervove tkaniva rastlinne a zivocisne tkanivo svalove odporne tkanivo krvne tkanivo vyzivne tkanivo epitely spojiva.
1262. Na priereze kosti cloveka vidime plastove lamely kompaktnej kosti rurkovite lamely kompaktnej kosti kostne bunky okosticu cievy a nervy okostice mazove zlazy tramce huboviteho kostneho tkaniva vazivovy obal.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests