option
My Daypo

Větné členy

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Větné členy

Description:
teorie + rozbor

Author:
AVATAR

Creation Date:
07/02/2021

Category:
Languages

Number of questions: 15
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Která skupina označuje základní větné členy? podmět, přísudek přívlastek, předmět, doplněk, příslovečné určení.
Ostatní větné členy (předmět, přívlastek, doplněk, příslovečné určení) se nazývají:.
Spojte slovo se správným tvrzením. podmět přísudek.
Označte základní druhy přísudku. několikanásobný jmenný se sponou shodný nebo neshodný slovesný (jednoduchý a složený) postupně rozvíjející citoslovečný jmenný (beze spony).
Jediný větný člen, který rozvíjí podstatné jméno, je: .
Poslední možnost, čím může dané slovo být, je: podmět přísudek přívlastek doplněk předmět příslovečné určení.
Váže se na jméno i sloveso a často stojí na konci věty:.
Určete větné členy: Do Klatov jsme jeli autobusem. Do Klatov jsme jeli autobusem.
Druh přísudku: Do Klatov jsme jeli autobusem. slovesný jednoduchý slovesný složený jmenný se sponou jmenný beze spony.
Druh prvního příslovečného určení: Do Klatov jsme jeli autobusem. místa času způsobu příčiny (důvodu) míry účelu podmínky přípustky.
Druh druhého příslovečného určení: Do Klatov jsme jeli autobusem. místa času způsobu příčiny (důvodu) míry účelu podmínky přípustky.
Vypište přísudek: Petr a Jana odešli nakoupit úplně sami.
Jaký větný člen je „sami“: Petr a Jana odešli nakoupit úplně sami.
Určete větné členy: Petr a Jana odešli nakoupit úplně sami. Petr a Jana nakoupit úplně.
Určete druhy příslovečných určení: Petr a Jana odešli nakoupit úplně sami. úplně nakoupit.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests