Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONVýznamové poměry

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Významové poměry

Description:
NK čeština

Author:
Na jedničku!
(Other tests from this author)

Creation Date:
12/10/2022

Category:
Languages

Number of questions: 37
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Jak se nazývá poměr, u kterého se píše čárka jenom v některých případech.
Urči poměr: (,) anebo slučovací vylučovací odporovací příčinný důsledkový stupňovací.
Urči poměr: proto slučovací vylučovací odporovací příčinný důsledkový stupňovací.
Urči poměr: dokonce i slučovací vylučovací odporovací příčinný důsledkový stupňovací.
Urči poměr: ale slučovací vylučovací odporovací příčinný důsledkový stupňovací.
Urči poměr: dokonce ani slučovací vylučovací odporovací příčinný důsledkový stupňovací.
Urči poměr: ba i slučovací vylučovací odporovací příčinný důsledkový stupňovací.
Urči poměr: a proto slučovací vylučovací odporovací příčinný důsledkový stupňovací.
Urči poměr: vždyť slučovací vylučovací odporovací příčinný důsledkový stupňovací.
Urči poměr: tedy slučovací vylučovací odporovací příčinný důsledkový stupňovací.
Urči poměr: neboť slučovací vylučovací odporovací příčinný důsledkový stupňovací.
Urči poměr: nejen - i slučovací vylučovací odporovací příčinný důsledkový stupňovací.
Urči poměr: avšak slučovací vylučovací odporovací příčinný důsledkový stupňovací.
Urči poměr: nejen - ale i slučovací vylučovací odporovací příčinný důsledkový stupňovací.
Urči poměr: nebo slučovací vylučovací odporovací příčinný důsledkový stupňovací.
Urči poměr: tudíž slučovací vylučovací odporovací příčinný důsledkový stupňovací.
Urči poměr: i slučovací vylučovací odporovací příčinný důsledkový stupňovací.
Urči poměr: buď - nebo slučovací vylučovací odporovací příčinný důsledkový stupňovací.
Označ pravdivé odpovědi. Existují případy, kdy se píše čárka před a. Počet spojek, před kterými se nepíše čárka, je větší než počet spojek, před kterými se čárka píše. U poměru slučovacího se čárka nikdy nepíše. Spojka „nebo“ může být u dvou různých poměrů. Věty nemusí být spojeny spojkou, stačí čárka, a v takovém případě se bude jednat o poměr důsledkový. Ve významu důsledkovém se spojka nachází ve větě, která poskytuje vysvětlení, důvod.
Přiřaď spojky ke správným poměrům. (,) či jenomže nejen - ale i totiž a tak nebo ba i jednak - jednak neboť dokonce.
Pokud bude v souvětí samostatná spojka „a“ (tzn. ne např. „a tak“, „a proto“ apod.), bude před ní čárka a bude to poměr: odporovací slučovací důsledkový.
Které spojky jsou slučovací? a sice - ale i nebo a tak ani - ani totiž buď - nebo.
Přiřaď správně spojky důsledkové a spojky příčinné. neboť vždyť totiž však také proto a proto tudíž.
Vypiš spojku, za ni napiš čárku, mezeru a název poměru (s diakritikou): Petr mi popřál k svátku, dokonce i bonboniéru mi koupil.
Vypiš spojku, za ni napiš čárku a mezeru a název poměru (s diakritikou): Bylo horko, a tak jsme jeli k rybníku.
Vypiš spojku, za ni napiš čárku a mezeru a název poměru (s diakritikou): Hance se ve škole líbilo, však se na ni taky přála dostat.
Vypiš spojku, za ni napiš čárku a mezeru a název poměru (s diakritikou): Byl tam, a odešel.
Vypiš spojku, za ni napiš čárku a mezeru a název poměru (s diakritikou): Nemám jízdenku ani peníze na její zakoupení.
Vypiš spojku, za ni napiš čárku a mezeru a název poměru (s diakritikou): Dáš si kávu, nebo čaj?.
Vypiš spojku, za ni napiš čárku a mezeru a název poměru (s diakritikou): Přišel bych dříve, ale zaspal jsem.
Vypiš spojku, za ni napiš čárku a mezeru a název poměru (s diakritikou): V krajině se rozhostilo ticho, dokonce i ptáci přestali zpívat.
Vypiš spojku, za ni napiš čárku a mezeru a název poměru (s diakritikou): Celá rodina byla pyšná, Vašek totiž vyhrál ve školní soutěži.
Vypiš spojku, za ni napiš čárku a mezeru a název poměru (s diakritikou): A bude to kluk, nebo holka?.
Vypiš spojku, za ni napiš čárku a mezeru a název poměru (s diakritikou): Maturitou prošli všichni studenti, dokonce i Horáček.
Vypiš spojku, za ni napiš čárku a mezeru a název poměru (s diakritikou): Děti si venku hrály a rodiče pracovali na zahradě.
Vypiš spojku, za ni napiš čárku a mezeru a název poměru (s diakritikou): Při závodu se opravdu snažil, avšak k vítězství to nestačilo.
Vypiš spojku, za ni napiš čárku a mezeru a název poměru (s diakritikou): Pan učitel to chápal, vždyť byl kdysi také studentem.
Report abuse Terms of use