option

vdv ids

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
vdv ids

Description:
vdv ids

Author:
AVATAR
jmenoteckaprijmeni
(Other tests from this author)


Creation Date:
03/05/2021

Category:
Others

Number of questions: 10
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
vdv je rozděleno formou relačně zónovou pásem.
24 hod síťová vdv opravňuje libovolnému počtu jízd v obou směrech mezi zónami pro které byla zakoupena jízdě tam i zpět mezi zónami pro které byla zakoupena.
vdv jízdenky jsou od března 2020 vydávány papírově a elektronicky papírové formě .
časová jízdenka rodinná pro cestování pěti osob bez omezení věku pro cestování dvou osob bez omezení věku, a maximálně tři děti do 18 let.
předprodej jízdenek pro jednotlivou jízdu se neprovádí maximálně 30 minut před odjezdem.
do vdv jsou zaintegrovany vlaky osobní , spěšné a rychlíky osobní a spěšné.
jízdní doklady vdv lze zakoupit v UNIPOP, POP lze zakoupit v UNIPOP, POP a aplikaci můj vlak.
jízdní doklady vdv platí v 1 a 2 vozové třídě 2 vozové třídě , doplatek do 1 třídy lze podle TR 10.
do ids vdv není zapojen ČSAD Zdar není zapojen dopravní podnik města Jihlavy (mhd Jihlava) .
integrovaný papírový doklad vdv umožňuje přestup v rámci dopravců neumožňuje přestup v rámci dopravců .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests