option
My Daypo

Vrstvy češtiny, slovní zásoba

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Vrstvy češtiny, slovní zásoba

Description:
Slang, argot apod.

Author:
AVATAR

Creation Date:
21/02/2021

Category:
Languages

Number of questions: 9
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Spoj pojmy se správnou definicí a příklady. historismy archaismy neologismy.
Tato mapa pravděpodobně označuje rozvrstvení češtiny na: nářečí slang argot neologismy.
Označ slova spadající do profesní mluvy. pacoš (pacient) za katrem (ve vězení) kule (pětka) klepeta (pouta) slechy (uši) krvák (krevní obraz) drtit se (učit se).
Označ slova spadající do slangu. pacoš (pacient) za katrem (ve vězení) kule (pětka) klepeta (pouta) slechy (uši) krvák (krevní obraz) drtit se (učit se).
Označ slova spadající do argotu. pacoš (pacient) za katrem (ve vězení) kule (pětka) klepeta (pouta) slechy (uši) krvák (krevní obraz) drtit se (učit se).
Označ slova patřící do obecné češtiny. bejvalej spinkat Kateřina holka vokno odvětit říkajíc by jste počítati.
Označ všechna sousloví osobní vlak vařící voda hořká čokoláda lískový ořech dlouhý vlas zahradní večírek hnědý pes vlčí mák silný vítr chlupatá myš.
Počasím a jeho vlivem na zemědělství se zabývají: přísloví pranostiky pořekadla rčení.
Která z vrstev jazyka je nespisovná? hovorová obecná.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests