option
My Daypo

Vstupní zkouška ČJ (6. třída)

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Vstupní zkouška ČJ (6. třída)

Description:
gramatika, pravopis

Author:
AVATAR

Creation Date:
17/01/2021

Category:
Languages

Number of questions: 12
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Spoj vyjmenovaná a příbuzná slova. být bydlit bylina.
Urči vzor: závoj kost muž stroj píseň.
Napiš chybějící písmeno: do Bratislav__.
Napiš chybějící písmeno: neznám__ muži.
Vyber všechna slova, do nichž lze doplnit i. lam__ dívkam__ program__ obálkam__ telegram__ drahokam__ Janam__.
Jaký je kořen slova objevit? objev jev jevit obj.
Spoj slova se slovními druhy. přídavné jméno zájmeno číslovka.
Označ všechna slova, která mají v 1. a 4. pádě jednotného čísla stejný tvar. miska kůň sněhulák filé house Praha klenot malování schránka.
Ve které z možností jsou správně zapsaná velká písmena? Základní Škola Evžena Rosického Základní škola Evžena Rosického základní škola Evžena Rosického.
Ve které z vět je slovo /mně/ použito gramaticky správně? Co vám o mně můj bratr napovídal? O mě se opravdu nemusíš bát.
Ze slova v závorce vytvoř přídavné jméno. Např. (pes) bouda → psí bouda. (okno) rám.
......................... Lukášovi rodiče. - Ve které z možností je uveden takový začátek věty, aby byla koncovka slova /Lukášovi/ pravopisně správně. Na návštěvu jsme nakonec pozvali i Na návštěvu nakonec přijdou i.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests