Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONVyjmenovaná a příbuzná slova + zdvojené souhlásky

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Vyjmenovaná a příbuzná slova + zdvojené souhlásky

Description:
Test obsahuje 4 otázky. Na každou otázku máte 2 minuty.

Author:
Marie Paclíková
(Other tests from this author)

Creation Date:
03/11/2022

Category:
Languages

Number of questions: 4
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Vyberte řádek, na němž jsou všechna slova zapsána pravopisně správně nedobytná pevnost, obytný dům, neodbytný ctitel, stařičký biskup nemístná poznámka, neomítnutá vila, starý mlín, nemilý omyl jelenní guláš, nepříjemná povinnost, vlněná šála, zmíněný problém.
Vyberte souvětí, v němž se vyskytuje pravopisná chyba. Nevidím to optimisticky, bylo by to zbytečně neekonomické. Plyný amoniak se rozpouští v kyselině sírové, kde reaguje za tvorby krystalů síranu amonného. Začaly dozrávat rané odrůdy vinné révy a krajem se rozléhaly rány, které měly plašit špaččí hejna.
Přepište s doplněnými souhláskami: rostli__ý tuk, jableč__ý koláč, telefo__í linka, L__sá hora, os__řelé dítě, ce__é papíry, dvoude__í v__let.
Označte pravdivá tvrzení. V zájmenu pro 1. osobu množného čísla píšeme tvrdé -y. Slovní tvar "pil" nemůže být za žádných okolností pravopisně správně. Slova "deník", "viník" a "havraní" neobsahují příponu -n(í). Slovo "zbít" používáme ve významu "zůstat".
Report abuse Terms of use