option
My Daypo

Zbytek kartografie

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Zbytek kartografie

Description:
Nesnaž se na otázky odpovídat, jen procvičování :)

Author:
KD
(Other tests from this author)

Creation Date:
01/02/2017

Category:
Others

Number of questions: 59
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
O geoinformačních vědách hovoříme, když se:.
Minimální ohraničující pravoúhelník (MBR, envelope) objektu:.
Operaci overlay lze charakterizovat jako?.
Která z následujících prostorových relací není topologická?.
v rámci predikátů OGC simple features for SQL se všechny katastry obcí v daném okrese určí pomocí?.
V rámci predikátů OGC simple features for SQL k predikátům, kde dva objekty sdílejí vnitřní body patří?.
Čím se liší post-relační databáze od relační?.
Míra přemaskování grafického prvku se nazývá?.
Operace buffer:.
Který z následujících modelů geometrie neobsahuje přímo tvar?.
Co je TIN?.
O intenzitě můžeme uvažovat jako o atributu?.
Rám mapového pole patří mezi prvky?.
Zaškrtněte správvné vymezení intervalů.
Plochy, kde se vyskytuje alespoň jeden ze sledovaných jevů se nazývají?.
Modelování se od experimentální analýzy liší?.
Reprezentanty modelu pole jsou následující konkrétní modely geometrie:.
K čemu slouží řídící segment GPS?.
Gauss-Krugerovo zobrazení je podle systému?.
Který z následujících modelů geometrie neobsahuje topologii?.
Geoinformace je:.
K základním skožkám databázového systému nepatří?.
Gis obohacuje is o?.
Nejkratší cestu mezi objekty lze najít pomocí?.
Co znamená GPS?.
Základní vzdálenost mezi vrstevnicemi se nazývá?.
Co patří mezi nadstavbové prvky mapy?.
Z kterých barev se skládá RGB?.
Posloupnost map středního měřítka:.
Posloupnost map velkého měřítka?.
Posloupnost meřítek map vojenských?.
Mapa o nomenklatuře M-33-XXIX patří mezi mapy?.
Jak se jmenuje projekt EU pro určování polohy pomocí družicového navigačního systému?.
Vyber mapový list v měřítku 1:100 000.
Křovákovo zobrazení je základem pro souřadnicový systém?.
Gauss-Krugerovo zobrazení je nedílnou součástí systému?.
Vyber mapový list v měřítku 1:25 000.
Vyber mapový list v měřítku 1:10 000?.
Z kolika GPS družic je principielně třeba přijímat signál, abych mohl vypočíst polohu?.
Vertikální vzdálenost bodu od základní srovnávací hladiny (hladiny světového oceánu) se nazývá?.
Sousední (navazující) mapový list východně od mapového listu Kladno 2-3 je?.
Ke sledování a zobrazování změn využití krajiny jsou primárně určeny mapy?.
Bodové pole patří mezi prvky?.
Textové marginálie patří na mapě mezi prvky?.
Mapa o nomenklatuře Napajedla 0-7/113 patří mezi mapy?.
Rámové údaje patří na mapě mezi prvky?.
S jakou přesností určíte polohu pomocí turistických přijímačů GPS?.
Mimorámové údaje patří mezi prvky?.
V čem se hlavně liší turistické a geodetické přístroje GPS?.
Poutnické mapy:.
Josefský katastr:.
Přibližné stáří prvního dochovaného mapového nálezu?.
První samostatná mapa Čech?.
K základním prvkům overlay algebry patří?.
Který prostorový predikát mi vybere sousedy zvoleného okresu?.
prostorový index:.
Pro geodatabázi s velkým množstvím objektů s minimem vzájemných vazeb jsou vhodné systémy databázové:.
V rámci predikátů OGC simple features for SQL se vodní tok s počátkem v dané oblasti vytékající mimo tuto oblasr určí pomocí?.
V rámci predikátu OGC simple features for SQL se prvky bez společného výskytu definují pomocí?.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests