option

Zurna 2

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Zurna 2

Description:
SZZ cast 2

Author:
J
(Other tests from this author)

Creation Date:
23/01/2016

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Jacobsonův model adresát adresující kód sdělení kontext kontakt.
Jaká funkce přidal Thwaites? .
Hallův model dekódování v rámci dominantního kódu dekódování v rámci dohodnutého kódu dekódování v rámci opozičního kódu .
Umberto Eco konvencionální kódy aberantní dekódování dominantní dekódování.
Spoj Arbitrárnost Ikonicita Motivovanost znaku Konvencionalita znaku.
Ray Birdwhistel kiném kines kinemorf.
5 typů nonverbálního chování – Ekman a Friesen emblémy ilustrátory adaptory regulátory signalizace emocionálního vyladění.
Opinion Leader Merton Katz, Lazarsfeld Berelson, McPhee, Lazarsfeld Katz, Mantzel.
Přiřadit k etapám teorie injekční stříkačka model kódování a dekódování od Halla teorie posílení nastolování agendy spirála mlčení kultivační analýza.
4 funkce kulturního očekávání.
Přiřaď Gaudet Katz Mantzel Lazarsfeld Berelson McPhee.
Přiřaď Subliminální reklama Vizuální svět a vizuální pole Patterns of Influence Teorie závislosti Kultivační analýza Rezonance a mainstreaming Nastolování mediální agendy Komunikační potenciál Matching a Cueing Fulgurace .
Spoj: rozvinutý a omezený kód dohodnutý, dominantní, opoziční kód aberantní dekódování deficitní teorie hegemonie Třetí stupeň označování: ideologie Denotace, konotace, mýtus (2. stupeň označování) Binární opozice Logika konkrétního Matematická teorie komunikace.
Funkce masové komunikace: .
Negativní a pozitivní zpětná vazba Negativní Pozitivní.
Co lze najít na fotce černošského chlapce v uniformě? Barthes (denotace, konotace, mýtus, označující, označované, je jakoby zmrazený + mýty a konotace) Vojáka Označující: černý voják zdraví Francii Označované: odhodlaný mix Francouzství a válečnictví.
Agování převedení komunikace jinam, není to reakce na komunikaci, ale na vnitřní stav (pomluva atd.) vnější projev myšlení intrapersonální komunikace.
Spoj Camus Jarry Albee Havel.
Spoj Velasques Vermeer Fischer Pöppleman Škréta Vivaldi Bridel Kadlinský.
Spoj Hugo Neumann Duchamp Ernst Schwitters Lautréamont Huysman.
Spoj Karásek ze Lvovic Arnošt Procházka Hlaváček Neumann.
Spoj Kirchner Nolde Schmidt-Rottluff Kandinskij Vančura Matisse Dufy.
Spoj Gropius Corbusier Gavoni Boccioni Gutfreund Ball.
Spoj Barbora v Kutné Hoře van Eyck E. Rotterdamský Bacon Degas.
Spoj Pissaro Sisley Sova Corneielle Schiller Haydn.
Spoj Balzac Thackeray Borovský Stašek Jirásek.
Spoj Braque Picasso Filla Kubišta J. Čapek Gutfreund.
Spoj Ajtmatov Parmigianino El Greco Flaubert Nezval.
Spoj Seifert Biebl Gruša Tizian Heine Mickiewic.
Spoj Rossini Weber Verdi Glinka Fibich.
Spoj Delaxroix Osborn Braine Amis Lem Brandbury Nesvadba.
Spoj Horta Wilde Wagner Breton Eluard.
Spoj Magritte Rimbaud Maeterlink Březina.
Spoj Baroko Gotika Klasicismus.
Spoj renesance románské umění Baroko.
Manifesty symbolismus dadaismus futurismus surrealismus.
Spoj surrealismus symbolismus secese dadaismus.
Spoj expresionismus dadaismus dekadence futurismus.
Spoj impresionismus expresionismus futurismus.
Spoj Baroko Gotika Renesance.
Spoj romantismus klasicismus baroko.
Baroko Teocentrismus Deismus Spritualismus Iracionalismus Racionalismus Mysticismus Objektivismus Subjektivismus.
Manýrismus Formalismus Iracionalismus Mysticismus Spiritualismus Subjektivismus Teocentrismus.
Klasicimus centralismus tradicionalismus realismus individualismus liberalismus.
Osvícenctví racionalismus individualismus liberalismus tradicionalismus realismus.
Romantismus Individualismus Subjektivismus Modernismus naturalismus iracionalismus Mystismus.
Moderna Individualismus Antitradicionalismus Nonkomformismus Modernismus Subjektivismus Obejktivismus Primitivismus Liberalismus.
Avantgarda kolektivismus antitradicionalismu modernismus experiment realismus.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests