Languages

Test Date Questions Views
Chores
How often do you do the chores at home?
2015-01-09 2 51
الاعمال المنزلية
هل انت ربة منزل جيدة؟
2015-01-09 2 31
Latina
Přípony 1.,2.,3. deklinace
2015-01-05 49 54
Český jazyk - slovní druhy (1.-6.)
Vyber správné odpovědi.
2014-12-16 6 95
Anglický jazyk - 8.lekce (+opakování)
Spoj, přelož.
2014-12-13 17 53
Anglický jazyk - 7.lekce (+opakování)
Vytvoř dvojice, přelož.
2014-12-13 26 61
Anglický jazyk - 6.lekce (+ opakování)
Spojte do dvojic, přeložte.
2014-12-13 22 81
How perfect are you at home?
Test your personality.
2014-11-25 4 52
Anglický jazyk - slovíčka 1.-5.lekce překlad (1.)
Napiš překlad.
2014-11-18 15 67
Anglický jazyk - 1.-5.lekce slovíčka
Vytvoř dvojice.
2014-11-16 2 57
Český jazyk - číslovky
Vyber číslovky.
2014-11-16 2 68
Český jazyk - zájmena
Vyber zájmena.
2014-11-16 3 57
Český jazyk - přídavná jména
Vyber přídavná jména
2014-11-16 3 52
Anglický jazyk - fráze 1.-5.lekce
Spoj do dvojic
2014-11-05 1 52
Anglický jazyk - slovíčka 1.-5.lekce
Vytvoř správné dvojice.
2014-11-05 2 59
Český jazyk - y,ý/i,í (1.)
Vyber y,ý/i,í.
2014-10-25 4 114
Český jazyk - slovní druhy (2.)
Utvoř dvojice slovo - slovní druh
2014-10-25 2 84
Český jazyk - slovní druhy (1.)
Utvoř dvojice.
2014-10-25 2 35
Angličtina - 1.-4.lekce (5.)
Přelož.
2014-10-25 20 65
Angličtina - 1.-4.lekce (4.)
Přelož.
2014-10-25 20 44
541 Tests - Page 11 of 28