Languages

Test Date Questions Views
Master frenchhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Master
2015-02-16 20 98
Victor's fantastic master french questions
just click,try!
2015-02-13 25 67
Master French Max 9A
14 Master French Questions in English
2015-02-12 14 82
Chores
How often do you do the chores at home?
2015-01-09 2 55
الاعمال المنزلية
هل انت ربة منزل جيدة؟
2015-01-09 2 33
Latina
Přípony 1.,2.,3. deklinace
2015-01-05 49 55
Český jazyk - slovní druhy (1.-6.)
Vyber správné odpovědi.
2014-12-16 6 99
Anglický jazyk - 8.lekce (+opakování)
Spoj, přelož.
2014-12-13 17 54
Anglický jazyk - 7.lekce (+opakování)
Vytvoř dvojice, přelož.
2014-12-13 26 69
Anglický jazyk - 6.lekce (+ opakování)
Spojte do dvojic, přeložte.
2014-12-13 22 97
How perfect are you at home?
Test your personality.
2014-11-25 4 53
Anglický jazyk - slovíčka 1.-5.lekce překlad (1.)
Napiš překlad.
2014-11-18 15 68
Anglický jazyk - 1.-5.lekce slovíčka
Vytvoř dvojice.
2014-11-16 2 58
Český jazyk - číslovky
Vyber číslovky.
2014-11-16 2 70
Český jazyk - zájmena
Vyber zájmena.
2014-11-16 3 58
Český jazyk - přídavná jména
Vyber přídavná jména
2014-11-16 3 53
Anglický jazyk - fráze 1.-5.lekce
Spoj do dvojic
2014-11-05 1 54
Anglický jazyk - slovíčka 1.-5.lekce
Vytvoř správné dvojice.
2014-11-05 2 59
Český jazyk - y,ý/i,í (1.)
Vyber y,ý/i,í.
2014-10-25 4 116
Český jazyk - slovní druhy (2.)
Utvoř dvojice slovo - slovní druh
2014-10-25 2 86
584 Tests - Page 13 of 30