Languages

Test Date Questions Views
Předložky AJ (on, in, at)
Prepositions of time (+ place)
2021-06-10 13 9
A sick day
ESL vocabulary review
2021-06-06 6 7
Final Test
Final test to prove your knowledge. Good luck!
2021-05-11 25 267
Mock Test
mock test in order to prepare for the official test
2021-05-09 25 230
Němčina slovíčka směs
mischmasch
2021-03-11 120 14
Vrstvy češtiny, slovní zásoba
Slang, argot apod.
2021-02-21 9 28
Přijímačky ČJ (9)
Zkušební test
2021-02-19 12 14
Linguistica e sociolinguistica
domande chiuse
2021-02-17 224 1214
Větné členy
teorie + rozbor
2021-02-07 15 27
TMK 2021
TMK 2021
2021-01-27 13 70
Slovní druhy - opakování
Opakování slovních druhů
2021-01-24 11 30
Food - slovíčka
AJ slovíčka
2021-01-21 23 7
Vstupní zkouška ČJ (6. třída)
gramatika, pravopis
2021-01-17 12 5
Výslovnost (němčina)
výslovnost základních německých slovíček - zjednodušeno
2021-01-14 11 3
Profesní angličtina 1
Testy k procvičování ze studijní opory
2021-01-12 173 26
Němčina - základní slovíčka
výběr slovíček
2021-01-09 24 7
Opakování češtiny (7)
mluvnice, pravopis
2021-01-09 36 10
S4CPR
DEMO TEST
2021-01-08 2 63
Fakin stylistika
Snad to bude stejný
2021-01-04 22 199
Letteratura Francese 5
Università eCampus
2020-12-03 80 297
584 Tests - Page 3 of 30