CATEGORY

Test Date Questions Views
Linguistica Italiana
Bertolini Lucia/Mascherpa
2021-06-20 224 879
Němčina (slovní zásoba)
Slovíčka pro úroveň A1
2021-06-20 41 6
Němčina opakování (začátečníci)
slovní zásoba, gramatika
2021-06-20 31 7
Traduzione spagnola 5
Traduzione spagnola 5
2021-06-17 149 109
Předložky AJ (on, in, at)
Prepositions of time (+ place)
2021-06-10 13 9
A sick day
ESL vocabulary review
2021-06-06 6 7
Final Test
Final test to prove your knowledge. Good luck!
2021-05-11 25 269
Mock Test
mock test in order to prepare for the official test
2021-05-09 25 232
Němčina slovíčka směs
mischmasch
2021-03-11 120 14
Vrstvy češtiny, slovní zásoba
Slang, argot apod.
2021-02-21 9 92
Přijímačky ČJ (9)
Zkušební test
2021-02-19 12 15
Linguistica e sociolinguistica
domande chiuse
2021-02-17 224 1587
Větné členy
teorie + rozbor
2021-02-07 15 29
TMK 2021
TMK 2021
2021-01-27 13 91
Slovní druhy - opakování
Opakování slovních druhů
2021-01-24 11 34
Food - slovíčka
AJ slovíčka
2021-01-21 23 7
Vstupní zkouška ČJ (6. třída)
gramatika, pravopis
2021-01-17 12 5
Výslovnost (němčina)
výslovnost základních německých slovíček - zjednodušeno
2021-01-14 11 3
Profesní angličtina 1
Testy k procvičování ze studijní opory
2021-01-12 173 44
Němčina - základní slovíčka
výběr slovíček
2021-01-09 24 7
607 Tests - Page 4 of 31