CATEGORY

Test Date Questions Views
derechos humanos consolidado
consolidado de derechos humanos 1b tablet
2021-05-25 120 385
LETTERATURA SPAGNOLA 5
Docente: Molinaro
2021-05-04 188 242
SZZ Politologie 2021
SZZ Politologie 2021
2021-05-03 7 8
Oracle 1Z0-1042 OIC
Oracle 1Z0-1042 OIC 2019
2021-04-21 81 524
test esercitazione
prove esame (in fase di realizzazione )
2021-04-10 199 75
Lingua madre seconda e straniera, Nitti
Didattica
2021-04-05 161 2343
GEXCEL
GESTÃO POR EXCELENCIA
2021-03-12 214 366
linguistica italiana
alta formazione
2021-03-03 89 835
ICA - Seminário - Bibliologia
Segundo Seminário da Igreja Cristã Apascentar no Varjão - Projeto Bereanos
2021-02-14 11 8
SEMIOTICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI E CAMPUS
PANIERE DOMANDE CHIUSE (SANTANGELO)
2021-02-11 299 465
My Exams
Financial Accounting
2021-02-05 11 27
CAV-T
Cav terra
2021-02-04 36 333
Storia della televisione
Domande risposta multipla
2021-01-28 211 3488
Oftalmologie pro speciální pedagogy: část I - ANATOMIE OKA
Krátký test k procvičení oftalmologie, konkrétně k anatomii oka
2021-01-26 15 249
Comportamento social
habilitação 2021
2021-01-24 112 683
Mediální a komunikační studia
Procvičování k testu z MaKS
2021-01-22 30 302
Antropologia _ Prof. Pesce
Laurea Magistrale
2021-01-10 230 8325
ZÁPOČTOVÝ TEST ZS LFHK - GIT
příprava na zápočet
2021-01-05 55 387
Procvičování k SZZ (2021)
SZZ 2021 únor
2021-01-05 121 237
Psicologia dell'Educazione
percorso formativo docenti 24 CFU
2020-12-10 172 4373
231 Tests - Page 7 of 12